top of page

Afrikaandertuin

2008-2016

Het landje ligt sinds 2008 te wachten tot er weer

gebouwd kan worden. Intussen is het ontgonnen tot openbare buurttuin.
De projectontwikkelaar denkt zo verloedering te voorkomen. Door sluiting van allerlei voorzieningen hee de Afrikaanderwijk een nieuwe ontmoetingsplek hard nodig.
Creatief Beheer stelt dat ze de buitenruimte
mooier en goedkoper kan bijhouden dan de
gemeente, als je de bewoners maar kans gee
om mee te doen. Creatief Beheer mikt bij de
bedrijfsvoering op de budgetten van ‘groen en
grijs’ maar hee de sociale e ecten goed in het
vizier.

bottom of page