Bentinckpark: een park verborgen onder het asfalt

Om de gewenste vergroening en verzachting van de stad te realiseren dient er ook binnen bestaande infrastructuur naar ruimte gezocht te worden. Een voor de hand liggende strategie is straten uit het verkeer te halen en in te richten als groene verblijfruimtes. Dit kan op kleinschalige wijze in wijken, maar het kan ook op een ambitieuzer stedelijk niveau. De Bentincklaan is een mooie brede laan in de wijk Blijdorp met aan weerszijden majestueuze kastanjebomen en vormt zo een indrukwekkende entree voor bezoekers van de dierentuin. De laan ligt aan de noordzijde van het Rotterdam Centraal station en ligt in het verlengde van de oude diergaarde-ingang; aan het begin en het eind ervan staan midde

Multiple Choice: Wat is uw mens- en wereldbeeld?

Bij de meeste debatten wordt het mens- en wereldbeeld waar vanuit sprekers spreken niet expliciet benoemd. Dit geeft een vertekend beeld omdat deze impliciete ‘vanzelfsprekendheden’ ook niet worden bevraagd en geproblematiseerd. Deze ‘vanzelfsprekendheden’ zijn onderdeel van ons gezond verstand. Er wordt vanuit gegaan dat dit geen discussie behoeft. Dit maakt het lastiger nieuwe invalshoeken te belichten en nieuwe wegen te ontsluiten. Hiertoe moeten deze 'vanzelfsprekendheden' juist onderzocht worden en dat kan door ze te benoemen. Neem de klimaatcrisis, wat is onze rol en verantwoordelijkheid hier als mensen? Een heleboel mensen zullen denken dat we hiervoor verantwoordelijk zijn. De wetens

Recent Posts
Archive

Creatief Beheer

Bentincklaan 43C
3039 KH Rotterdam

0614183001

info@creatiefbeheer.nl

Social