October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Hoe je naar de dingen kijkt, bepaalt hoe de dingen zijn.

April 6, 2016

Dat de oplossing voor een heleboel problemen daadwerkelijk gevonden kan worden door er op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan, is wellicht de grootste ontdekking van Creatief Beheer geweest de afgelopen jaren.

Konijn/Eend - 1 beeld 2 betekenissen

 

Ooit dachten we dat de aarde plat was. We konden ook met geen mogelijkheid zien dat het een bol was. Hoe overigens de bouwers van Stonehenge en de Piramides (zo’n 3000 jaar voor Christus) de aarde zagen weten we niet. We weten wel dat de bouwsels perfect samenvielen met ‘de bewegende sterrenhemel’ en dat er nogal een organisatie voor nodig was om  ze te bouwen.

Copernicus publiceerde in 1543 het Boek ‘Over de omwenteling der hemellichamen’. Galilei deed er in 1610 nog een schepje bovenop en plaatste de zon in het centrum van het universum. De kerk accepteerde dit niet, in hun leer was de aarde het middelpunt van het heelal. Nu zal niemand meer betwisten dat de aarde rond is en om de zon draait.

Toch is er nu weer een dergelijke revolutie aan de hand, want er is ‘nieuw en overtuigend wetenschappelijk bewijs’ de Quantummechanica heeft gewonnen als theorie die het beste onze werkelijkheid beschrijft en dat kantelt ons wereldbeeld. Met name het bewijs van de superpositie is revolutionair in deze. Misschien kunnen we zelfs de bouwers van Stonehenge en de Piramides de hand schudden. Want we leven weer in een magische wereld met toverachtige verschijnselen, waarin zowel de Waarheid als God bestaan. Evenwel, op een heel andere manier dan we dachten. Oorzaak en gevolg zijn omkeerbaar, we zijn verbonden met het hele universum. Ons ego of ‘zelf’ bestaat niet, maar we construeren het om te kunnen communiceren, het is kort gezegd een noodzakelijke illusie. Lichaam en geest idem dito, geen tegenstelling meer maar hetzelfde. We herleven ons leven oneindig maal, zo stelt de theorie. Ga der maar aanstaan…het is niet te begrijpen. Maar God en de Waarheid zijn als koppel terug op aarde nadat ze tijdens de verlichting en later het modernisme en humanisme uit elkaar waren gespeeld.

Tenminste dit is het wereldbeeld dat de moderne Quantumfysica van het hele grote en hele kleine impliceert/suggereert… De waarheid kan niets meer bewijzen, alleen nog ontkrachten. Geloof en wetenschap zijn twee kanten van dezelfde medaille, die zingeving heet. Het geloof heeft de waarheid op alle fronten weer bijgehaald. Tezelfdertijd twisten mensen nog dagelijks met elkaar of God wel of niet bestaat, met de waarheid als argument. Dat is raar, de twee bestrijden en omarmen elkaar met ‘zingeving’ als resultaat.

Aannames, die ons wereld- en mensbeeld ondersteunen, worden als vanzelfsprekend en zonder er over na te denken aanvaard door de meeste mensen. Bijna niemand beseft nog ten volle dat dus deze basis waarop wij onze maatschappij en democratie hebben gebouwd is weggevallen. Wat wordt de nieuwe basis ?

Wetenschap en geloof zijn geen tegenstellingen meer, we zijn allen gelovigen. Het feit dat je een atoombom kunt maken bewijst geenszins dat je weet hoe de mens en de wereld in elkaar zit. Het feit dat God zich aan je heeft geopenbaard, wil absoluut niet zeggen dat je God kent of weet wat ie wil…als ie een persoon is !?! Een fascinerende illusie, die Nietzsche goed heeft beschreven, waarschijnlijkheid versus waarheid. Inmiddels dromen ‘harde fysici’, openlijk van een supersymmetrisch universum met oneindig veel dimensies. De belangrijkste basi