January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Voortgang Tuinmanmonitor

June 3, 2016

 

Deze week hebben we ons plan gedeeld op Citylab010 en hieraan verbonden hebben we een subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam voor de uitwerking en realisatie van het technische gedeelte van de Tuinmanmonitor. Hier kunnen we als Creatief Beheer momenteel geen extra geld voor vrijmaken en zoeken dus investeerders. In onze optiek is de gemeente Rotterdam in deze fase de belangrijkste, omdat de gemeente op afstand de grootste baathouder is. Immers het gaat om het gezonder maken van ons publiek domein. Dit is de kerntaak van de overheid, omdat het werkveld van de monitor 'het dagelijks onderhoud en zorg' is op wijkniveau (gebiedsgericht integraal en decentraal werken).

We hopen dan ook van harte dat onze aanvraag wordt gehonoreerd. Maar dit is slechts de helft van het verhaal. Het andere gaat over het idee achter de monitor en de aanpak van Creatief Beheer. Dit is in essentie een koppeling van het digitale domein via mensen aan het analoge domein (de alledaagse werkelijkheid) dit wordt vervolgens gekoppeld aan een doelstelling groene en kindvriendelijke wijken (kleinste gemeenschappelijke deler), inzet en geldstromen. Dit alles bij elkaar maakt het tot een ideaal investeringsfonds met uitvoering(!) waaraan werkelijk iedereen en alles kan meedoen.

Dit deel van het verhaal is heel goed te financieren met een investeringsmodel dat het verwachte (op basis van onderzoek) maatschappelijk rendement kapitaliseert (social impact bond). Alles wordt immers gemeten, zichtbaar gemaakt en gecontroleerd.

Wij (TOPFLOOR) vinden het belangrijk dit autonome, decentrale platform te ontwikke