January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Wat is gezondheid?

June 30, 2016

 

Onder de naam Dokter Biemans, stadsdokter, heb ik vooral columns geschreven gericht op beleid aangaande ziekte en gezondheid. In een nieuwe serie, waarvan dit de eerste is, wil ik ingaan op wat dit betekent voor iedereen persoonlijk en wat een individu kan doen om zijn/haar gezondheid te verbeteren.

Het zijn columns en dit betekent dat ik voor de begrijpelijkheid een en ander zal versimpelen. Als ik hierdoor onwaarheden vertel of wellicht een verkeerde interpretatie van bepaald onderzoek, hoor ik dat graag. Zal waar mogelijk doorverwijzen naar wetenschappelijke literatuur.

Iedere keer zal ik een advies geven over hoe uzelf uw gezondheid kunt bevorderen. Het eerste en belangrijkste advies is: ‘Denk zelf na’. Dit kunt u doen aan de hand van twee vragen. Wat betekent gezondheid in het algemeen? En wat betekent gezondheid voor u persoonlijk?

‘Gezondheid is niet slechts de afwezigheid van ziekte’, hoor je regelmatig als opening van een bespiegeling over gezond leven. Als ik tijdens een lezing mensen vraag: ‘Wat vindt u het allerbelangrijkste in uw leven?’ is het eerste en meest gehoorde antwoord ‘gezondheid’. Belangrijk dus om na te denken over wat gezondheid is. Want hoe we gezondheid definiëren en ernaar kijken, bepaald uiteindelijk ook hoe we er mee omgaan. Hier kunt u 12 definities vinden, die momenteel gebruikt worden. Ik kies er drie die verschillende aspecten van gezondheid belichten.

Gezondheid is een gevoel van zowel lichamelijk, als geestelijk als maatschappelijk welbevinden. Het betekent dus niet alleen het ontbreken van ziektes. (definitie van de WHO)

Gezondheid; toestand van aanpassing van het organisme aan zijn fysieke, sociale, mentale en microbiologische milieu, om hem in staat te stellen effectief te functioneren.

Het begrip gezondheid is subjectief. Ieder mens voelt zelf of hij zich gezond voelt of niet.

Wat opvalt is dat ziekte en gezondheid tegenover elkaar worden gezet, maar dat gezondheid meer is dan ‘gee