October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Het vertrapte servet en het gescheurde tafellaken

September 23, 2016

 

Buurttuin Spijkenisse (wijk de Akkers)

 

Eind 2013 hadden we met Creatief Beheer een goedlopende praktijk. We werkten net een paar jaar met de Tuinman(m/v) en onze inzet werd hogelijk gewaardeerd. In de deelgemeente Feijenoord hadden we zelfs een opdracht voor drie wijken en in Carnisse hadden we de Carnissetuin succesvol open weten te houden. We dachten dan ook dat we het servet-stadium wel ontgroeid waren en door konden groeien naar het tafellaken. De participatiesamenleving kwam er immers aan en daar sluit onze praktijk naadloos bij aan (Zie bijvoorbeeld een artikel van mijn hand uit 2011).

In 2014 werden de deelgemeentes afgeschaft en per direct verloren we 75% van onze contactpersonen. Maar onze opdracht in Feijenoord was in ieder geval netjes overgedragen (althans dat dachten we). Wat ons wel bevreemdde is dat de gemeente uitging van zelfbeheer door burgers. We hebben toen nog in oktober samen met de Veldacademie en kenniswerkplaats ‘Leefbare Wijken’ de praktijkmiddag ‘zelfbeheer gaat niet vanzelf’ georganiseerd. Het ging ons erom aan te geven dat zelfbeheer een onderdeel is van de 'nieuwe praktijk' maar niet an sich zaligmakend is. Met name in achterstandswijken en bij het bereiken en ondersteunen van kwetsbare doelgroepen werkt dit niet of zelfs averechts. Op 16 december 2014 publiceerden we zelfs nog een ‘brandbrief’ over kansen en problemen.

Begin 2015 kwamen we er tot onze schrik achter dat de opdracht in gebied Feijenoord ‘niet goed’ was overgedragen. Iemand had in plaats van ‘ecowijken’ (Oleanderbuurt, Wijk Feijenoord en de Afrikaanderwijk), ‘Afrikaanderwijk’ geschreven en dat is slechts een van de drie wijken. We dachten: "dit is slechts een administratief dingetje, dat lossen we wel op." Nee dus, het stond er niet dus we kregen het niet. Maar we konden toch niet zomaar stoppen? We besloten handtekeningen te verzamelen en deze aan te bieden aan wethouder Eerdmans. Uiteindelijk (sept 2015) kregen we alsnog budget, maar echter minder dan was afgesproken. Er werd ook bij vermeld dat het voor 2016 geregeld zou worden met de verschillende clusters. Dat laatste was een extra argument om ondanks het mindere budget ons best te gaan doen.

Begin 2016 bleek weer dat er niets geregeld was en niemand ergens van wist. De gebiedsorganisatie wilde graag dat we bleven. We hebben toen een brief aan wethouder Eerdmans gestuurd met de opmerking dat we graag voor 1 maart 2016 wisten of en hoe we betaald zouden worden. We wilden niet nog een jaar zoveel risico lopen en het is ook funest voor de motivatie van zowel onze Tuinmannen en vrouwen als onze vrijwilligers.

Naar aanleiding van deze brief werd ons eind februari gevraagd om een offerte te maken voor een minimale inzet. We gaven aan dat we al onder de minimale offerte zaten en dat we niet nog verder naar beneden konden. Want dan wordt het moeilijk om onze kwaliteit vast te houden en het afbreukrisico te groot.

Uiteindelijk (eind juni) is het ons gelukt, na veel heen en weer getrek, om ook de beide clusters MO en SB hiervan te overtuigen. We kregen via Couleur Locale het gevraagde bedrag. Voor ons is dit een doorbraak, want nu hebben we weer officieel een status en een kans dat we door kunnen op een structurele manier in 2017.

Wat in 2015 ook speelde was het verdwijnen van de Carnissetuin.  De bewoners vonden de Carnissetuin zo belangrijk voor de wijk dat ze niet wilden dat hij verdween. We besloten toen als Creatief Beheer dat we de bewoners zouden steunen in hun bezwaar. Ook omdat er procedurele fouten waren gemaakt in h