January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Een Helder Betoog over Harde Feiten en Ideologische Verwarring

November 24, 2016

 

Aanleiding voor deze column was een artikel in VN, dat ik tijdens de vakantie las. Dit artikel gaat over het vaste gegeven dat 15% van de mensen zwakbegaafd is. En dit betekent volgens de schrijvers dat: ‘Tenminste 15 procent van de bevolking hulp en ondersteuning nodig heeft om uit de problemen te blijven. Dat is een feit. Willen we een beschaafde samenleving blijven met goed sociaal beleid, dan hebben we politici, beleidmakers en hulpverleners nodig die deze ongemakkelijke waarheid onder ogen durven zien.’

Menselijke kwaliteiten kennen een zogenaamde normale verdeling. Wetenschappelijk onderzoek gaat uit van dit gegeven en voldoende (significante) afwijking van de norm (nulmeting), geldt als ‘empirische bewijs’. Inmiddels weten we ook, dat iets echt bewijzen onmogelijk is, alleen een hypothese (verzonnen stelling) ontkrachten is mogelijk. Alle kennis ontstaat achteraf. Ik snap dat niet iedereen dit meteen begrijpt, maar het is de basis van de huidige wetenschappelijke kennis. Het is handig als beleidsmakers en bestuurders dit in ieder geval begrijpen, ze rechtvaardigen er hun beleid immers continu mee. Laat ik het daarom proberen zo goed mogelijk uit te leggen.

<