top of page

Dokter Biemans interviewt zichzelf. Bestaat God?


Dus u vindt het beter door uzelf geïnterviewd te worden dan door iemand anders?

Inderdaad, het gaat om de juiste vragen, die zijn veel belangrijker dan de antwoorden. Bij alle interviews die ik de laatste 15 jaar heb gegeven werden zelden de juiste vragen gesteld.

Wat zijn dan juiste vragen?

Bijvoorbeeld deze vraag, bestaat God?

En bestaat God?

Ja, God bestaat.

Kunt u dat bewijzen?

Ja, wegende het gegeven feit dat ieder wetenschappelijk bewijs zolang stand houdt tot het wordt ontmaskerd.

Hoe zit uw Godsbewijs in elkaar?

De basis vormt de relatie God en de waarheid. Die twee zijn intrinsiek verbonden. Voor gelovigen is God gelijk aan de waarheid (dat geloven ze). Dan heb je de Godontkenners (Atheïsten), deze gebruiken nu juist de waarheid om het bestaan van God te ontkennen. Zij geloven dan ook daadwerkelijk dat God niet bestaat. Het zijn beiden gelovigen, want zowel God als de waarheid is relatief en niet absoluut bewijsbaar.

Hoe bewijs je dan dat God bestaat?

Er zijn vier mogelijkheden. Of God en de Waarheid bestaan beiden niet, of God bestaat en de Waarheid niet, of God bestaat niet en de Waarheid wel, of God bestaat en de Waarheid bestaat ook. De middelste twee vervallen want dit is nooit met zekerheid te stellen. Want voor een Godsbewijs heb je waarheid nodig en voor de absolute waarheid God. Ergo, we kunnen kiezen uit de situatie dat geen van beiden bestaan of allebei, kies maar.

Dan kies ik ervoor dat geen van beiden bestaan

Dan kunnen we er beter niet meer over praten want ze bestaan niet toch ?

Wat bedoel je ?

Wat is dan waar en wat niet? Hoe kun je niet geloven in God en ook niet in de waarheid. Waarop zijn dan je uitspraken gebaseerd?

Nergens op ze zijn absurd.

Inderdaad betekenisloos en hoe kunnen wij mensen dan communiceren als juist deze twee belangrijkste begrippen betekenisloos zijn geworden, want ze worden namelijk door elkaar gedefinieerd. God als alles wetende en de waarheid als alles onthullende.

Zo kan ik het ook

Dat is geen vraag.

Nu goed wat hebben we hieraan?

Het is nogal wat dat God weer terug is op het toneel en er is nog iets..

Wat dan?

God en de Waarheid zijn voor iedereen anders. Jouw God moet je een naam geven om te kunnen bidden en jouw waarheid moet je uitdagen om te leren kennen.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page