top of page

TOPFLOOR is te huur!

November 2013 tekenden we een huurcontract met de stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk, waarbij we tijdelijke kantoorruimte betrokken met een optie op de bovenste verdieping, die we gezamenlijk zouden renoveren. We betaalden de huur in natura middels arbeid van onze Tuinmannen en vrijwilligers in het renovatieproces. Waarbij Creatief Beheer tekende voor de social return.

De Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk heeft 20 jaar het vruchtgebruik van het voormalige RET pand aan de sluisjesdijk met de opdracht hier een maatschappelijke invulling aan te geven (wijkontwikkeling/talentontwikkeling).

Het was een ingewikkeld maar leerzaam traject en het resultaat mag er zijn. Van de 17 deelnemers aan het traject zijn er 10 naar betaald werk doorgestroomd. Het is een prachtige verdieping geworden, die we de naam TOPFLOOR gaven. Juli 2015 tekenden we ons vast contract voor 5 jaar als huurder.

We hebben de afgelopen twee jaar onze methodiek hier doorontwikkeld. Gaandeweg werd duidelijk dat we zo’n groot kantoor niet nodig hebben en ook het oorspronkelijke idee om TOPFLOOR tot een soort HUB voor stadsgeneeskunde te maken is een verkeerde inschatting gebleken. Er zijn juist plekken zat, het gaat veel meer om de verbinding. Uiteindelijk heeft het hele traject het Gardeners Game (een investeringsmethode in wijken en mensen) opgeleverd en dit zijn we nu met partners aan het uitwerken.

Het is een best moeilijke beslissing geweest, want het is een prachtig kantoor.

Meer informatie TOPFLOOR vindt u hier

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page