top of page

De eerste Rattencampagne is gestart


Het Rattenparadijs is een project waarbij we rattenoverlast verminderen en de buitenruimte vergroenen op een ecologische en sociale manier. Het project is gestart in januari 2017 en is gesubsidieerd door Citylab010. In het eerste half jaar hebben we een groot aantal experts op het gebied van ratten gesproken en een netwerk opgebouwd rond het project. Daarnaast hebben we testen uitgevoerd met een vangkooi. We hebben in de kooi overigens nooit een rat gezien. Ratten zijn erg schuw en slim, dus het is niet eenvoudig ze te vangen. Al snel bleek dat veruit de meeste professionals, die we spraken vangen zinloos vinden. Zeker als je niets aan de oorzaken doet. Al snel zagen we het probleem net even anders en ook de oplossing ervan.

We hebben toen besloten het vangen met kooien op de lange baan te schuiven. Het lijkt ons wel een mogelijkheid om ondergrondse containers als vallen te ontwikkelen. Maar de ontwikkeling hiervan kost tijd en ondertussen kunnen we werken met reeds beproefde vangmethoden.

We hebben een plan van aanpak gemaakt https://www.dokterbiemans.nl/wellcome waarbij we een wijkcampagne ontwikkelen die de overlast verminderd en tegelijkertijd bewoners betrekt bij het probleem. Hierbij is preventie en duurzaam ecosociaal beheer het einddoel. Daarnaast is het de intentie een internationaal Rattencongres te organiseren in het voorjaar van 2018.

Proefcampagne Afrikaanderwijk

Begin oktober is de eerste proefcampagne gestart in de Afrikaanderwijk. Creatief Beheer kent deze wijk goed, we zijn hier al 8 jaar actief met het participatief vergroenen van de wijk. We hebben het project verzonnen ook juist vanwege de ratten op onze parken en het feit dat mensen dat vies vinden en er hun kinderen niet laten spelen. Bovendien krijgt groen vaak de schuld omdat ratten zich er kunnen verschuilen.

Er is in deze wijk extra inzet gepleegd op het gebied van schoon, heel en veilig, om reden dat er veel over ratten en zwerfvuil werd geklaagd. Het leek ons verstandig eerst eens goed te onderzoeken hoeveel ratten er nu precies zijn, waar ze gezien worden en wat precies de overlast is (visueel, knaagschade, ratten in huis). We willen hier complementair zijn aan wat er al gebeurd. In de maand oktober gaan we eerst alle betrokkenen inventariseren en wie er allemaal mee bezig zijn en waar de gaten vallen.

In de maanden oktober en november zijn we met een team van Tuinmannen en vrijwilligers, drie dagen in de wijk aanwezig. We halen afval, ratten en informatie uit de wijk. Wat het vangen betreft maken we gebruik van beproefde methodes.

In de wijk zijn al veel klemmen van de gemeente aanwezig. We zetten nu in op gifvrij vangen, omdat dit de grootste uitdaging is vanwege het recente verbod op het gebruik van gif.

We werken daarnaast met een groep rattenvangers, die met honden en fretten ratten vangen. Deze manier komt het dichtst bij de natuurlijke manier waarbij ratten prooidier zijn en worden gedood door bijvoorbeeld vossen, steenmarters, uilen, katten en honden. We hebben vrijdag 6 oktober een eerste vangactie gedaan, waarbij we 4 levende en 2 dode (!) ratten zagen. De honden hebben een rat gedood bij de brede Hilledijk. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de honden ruiken waar de ratten zitten en zo krijgen we een betere indruk hoeveel er zijn en waar ze zitten. Onze eerste indruk is dat er toch duidelijk minder ratten zijn dan voorheen. Of en waarom dit zo is zullen we de komende weken hopelijk uitvinden.

Alles is te volgen via www.rattenparadijs.nl. Wekelijks zullen we verslag doen van wat we tegenkomen. Iedereen die iets over ratten kwijt wil kan dit doen via ons rattenforum.

Het Rattenparadijs wil de kennis en kunde rond natuur, gezondheid en ratten verbinden om zo te komen tot een strategie van effectief integraal beheer. Ons inziens ligt de oplossing bij de bestrijding van rattenoverlast naast een schone buitenruimte ook in meer en beter onderhouden stadsnatuur. Alleen schoon, heel en veilig doet weinig aan de grijze saaie buitenruimte, desinteresse, anonimiteit, onveiligheid op straat. Door de boodschap als geheel positief te maken en via persoonlijk contact over te brengen in de wijk, zijn mensen eerder bereid mee te werken. Op deze wijze zijn ook andere plaagdieren te controleren. Dit is hoe de rat ons de weg wijst naar een groenere gezondere stad.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page