January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Dokter Biemans over Stadmaken en Stadsgeneeskunde

November 17, 2017

 

Stadmaken is een term die steeds vaker opduikt als het gaat over het klassieke werkveld van de stadsontwikkeling. Wat is eigenlijk het verschil tussen Stadmaken en Stadsgeneeskunde ?

Stadsgeneeskunde is een essentieel onderdeel van ‘stadmaken’ in mijn beleving. Letterlijk vertaald betekent stadsgeneeskunde immers ‘de stad beter maken’. In een recente column schreef Martin van der Maas (planoloog Amsterdam) het volgende over ‘stadmaken’: ‘Stadmaken’ vangt dus drie belangrijke waarden in één woord: de menging van functies, de combinatie van fysiek en sociaal, en een ontwikkelproces dat open staat voor lokale partijen.

De waarde ‘combinatie van fysiek en sociaal’ geven wij vorm op microniveau in de directe leefomgeving van mensen (wijk/straat) met als resultaat een gezondere leefomgeving voor juist die bewoners, die dit het hardst nodig hebben.

Er is dus geen verschil, stadsgeneeskunde is ‘stadmaken’. Dus je zou ook nog kunnen stellen dat stadsgeneeskunde een noodzakelijk onderdeel is van ‘stadmaken’. Want een gezonde groene leefomgeving is toch een wezenlijke kwaliteit van een stad.

 

Dat is niet op een andere manier te realisere