top of page

Challenge Stadgeneeskunde Update 24-11-2017


Inspreken 'challenge stadsgeneeskunde' gebiedscommissie Delfshaven 14 november 2017

Creatief Beheer is gestart met het Stadsgeneeskunde Challenge traject op 1 november met een online petitie. Deze is inmiddels 115 keer ondertekent. Dit lijkt weinig maar als je bedenkt dat stadsgeneeskunde als concept helemaal nieuw is, zijn het er juist best veel.

Iedereen wil groene en kindvriendelijke wijken, maar de weg erheen is geblokkeerd door gescheiden fysieke en sociale aanbestedingen. Binnen de huidige praktijk is geen mogelijkheid voor een decentrale integrale aanpak. Met andere woorden, iedereen doet zijn best, maar zo gaat het niet lukken. Leg dat maar eens uit. Ook het fenomeen Right to Challenge is nieuw en nog nauwelijks vormgegeven. Het is er ons dan ook in eerste instantie om te doen dat we het verhaal goed kunnen vertellen en dat lijkt te lukken.

De constructieve dialoog over het vormgeven van deze Challenge met de gemeente Rotterdam is inmiddels ook gestart. We hebben een positief gesprek gehad met het Right to Challenge platform op 21 november. We hebben brieven gestuurd naar de gebiedscommissies Delfhaven, Feijenoord en de gemeenteraad.De gebiedscommissie Delfshaven was zeer positief en we mochten meteen inspreken op 14 november. We hebben afgesproken dat we het verder gaan uitwerken.

Op dinsdag 21 november is tijdens een gezamenlijk etentje de Stadsgeneeskunde Groep opgericht. Dit is een collectief van experts op verschillend gebied die het Stadsgeneeskunde traject helpen ontwikkelen vanuit hun netwerk, kennis en kunde.

Stadsgeneeskunde Groep:

Middels regelmatige updates houden we u op de hoogte van het traject. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan dit traject, neem vooral contact op ! Hier vindt u de petitie ‘breng stadsgeneeskunde in de traject’

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page