October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Stadsgeneeskunde - white paper

February 9, 2018

Eind vorig jaar hebben we als Creatief Beheer onze praktijk stopgezet na 15 jaar experimenteren in de wijk.  We zijn een Right to Challenge traject gestart in Rotterdam om stadsgeneeskunde in wijken samen met de gemeente te kunnen vormgeven. Stadsgeneeskunde is een ‘inclusieve stadsontwikkelingstrategie’ die stuurt op gezonde leefomstandigheden voor àlle bewoners van een stad. De ontwikkeling ervan wordt ondersteund door de stadsgeneeskunde groep. Dit is een consortium van professionals uit onderzoek, praktijk en beleid uit verschillende relevante vakgebieden. Deze groep komt voort uit het netwerk dat Creatief Beheer heeft opgebouwd door de jaren heen via projecten als de Urban Country Club en TOPFLOOR. Het is een open uitvoerende netwerkcoalitie. We zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen en partijen die willen bijdragen.

Nu we voor de uitdaging staan stadsgeneeskunde een plek te geven binnen de stadsontwikkeling, is het belangrijk dat we weten waar we het over hebben. Vandaar dat ik een poging heb gedaan een ‘white paper’ te maken over wat stadsgeneeskunde is en vermag. Ik zie het als een gezamenlijk vertrekpunt op onze reis naar een gezonde inclusieve stad op wijkniveau.

 

 

Een nieuw perspectief op de stad

 

It certainly seems to be the case in science that, just before a field is completely disrupted by a major discovery, someone has to make a statement that sums up the field’s complacency for future historians. For years in the future, people can look at it and think, they had no idea what was about to hit them (and sometimes the lead pipe is used more than once). David Oral

 

Begin vorige eeuw veroorzaakte de kwantumfysica een revolutie in de natuurkunde. Het duurde vervolgens een eeuw voor het kwantumfysisch perspectief op onze werkelijkheid algemeen werd geaccepteerd in wetenschappelijke kringen. Inmiddels zijn de belangrijkste proposities van de kwantumfysica ook experimenteel bevestigd en in wetenschappelijke kringen is er eigenlijk geen twijfel meer over de potentie van de kwantumtheorie.

Alle toegepaste wetenschappen hebben hun beeld van de werkelijkheid en hun methodiek grotendeels gebaseerd op de klassieke natuurkunde en wiskunde. Het is niet meer dan logisch dat ook binnen de toegepaste wetenschappen de kwantumtheorie zijn invloed zal doen gelden. Je ziet momenteel dan ook dat steeds meer toegepaste wetenschappers de kwantumtheorie gebruiken om problemen anders te benaderen en op te lossen. Het referentiekader (perspectief) van waaruit onderzocht wordt bepaald volgens de kwantumtheorie de uitkomsten van een onderzoek.  Dit maakt het perspectief belangrijker dan het daaruit volgend bewijs.

De meeste mensen kennen slechts het klassieke perspectief, want dat wordt nog op scholen onderwezen en in de media gebruikt. Dit perspectief veronderstelt een ‘absolute waarheid’ dan wel een ‘vaste onderliggende orde’. Door de klassieke bril van het modernisme zijn wij mensen steeds kleiner en onbeduidender geworden in vergelijking tot het grotere geheel. Maar zijn wij wel zo onbeduidend? Als we met een ‘kwantumbril’ naar onszelf kijken zien we juist het tegenovergestelde.

Stel u alle communicatie voor die momenteel op onze planeet plaatsvindt en stop dat allemaal in iets ter grootte van uw lichaam. Nu heeft u een idee hoe complex we zijn; u heeft meer verbindingen in uw hersenen dan alle zichtbare atomen in  het universum. En wat te zeggen van alle mens