top of page

Stadsinitiatief Rotterdam


Politieke vernieuwing dwars door het midden.

De landelijke politiek zit de lokale politiek tijdens de verkiezingen op de nek met ideologische en partijpolitieke standpunten. Dit terwijl politieke vernieuwing momenteel juist in de lokale politiek ontstaat. Immers hier liggen de grote dossiers en kansen van deze eeuw, te weten decentralisatie en integrale ontwikkeling. Een heleboel taken die vroeger landelijk (en nog steeds in de hoofden van landelijke politici) werden geregeld liggen nu op het bord van de gemeenten. Hier wordt samengewerkt aan een betere stad door heel veel verschillende partijen in steeds weer verschillende combinaties.

Dit betekent dat gemeenten zoeken naar een andere en effectievere organisatievorm om dit tot een succesvol einde te brengen. Dit is nu wat Jos Verveen met zijn nieuwe partij Stadsinitiatief Rotterdam heel goed begrepen heeft. In feite heeft hij een frissere vorm van D’66 gecreëerd op lokaal niveau. Hoe is dit zo gekomen?

Jos werd geroyeerd door D66 Rotterdam toen hij openlijk in de krant zijn mening had gegeven over de ietwat kritiekloze houding van zijn mederaadsleden. Hij was tegen het megalomane project Feyenoord City en met reden. Dit toont meteen de makke van de lokale politiek: strategisch handelen in plaats van principieel. Strategisch moet je niet de illusie hebben dat je je als stad kan meten met de groten der aarde.

Feyenoord City laat dit overduidelijk zien. In mei 2017 gaf de gemeenteraad een conditioneel ‘ja’ aan Feyenoord City om het plan verder uit te werken met de voorwaarde dat er per 1 januari 2018 een degelijk mobiliteitsplan zou liggen. Dat plan lag er niet en toch heeft Feyenoord City op eigen houtje en goedkeuring college een lening afgesloten met nota bene Goldman Sachs. Dit staat gelijk aan de sleutel van de gehele ontwikkelingen het project aan een grote, ervaren commerciële partij te geven als Goldman Sachs. De reden die ik las, omdat zij zo ervaren zijn in stadions, is nu precies het probleem. Goldmans Sachs is goed in financieren, maar financieren betekent natuurlijk niet dat zij het gaan betalen.

De gemeenteraad zat erbij en keek ernaar. Als dit op een principiële manier was benaderd; het mobliteitsplan is te laat en dus is niet aan de condities voldaan, had dit niet kunnen gebeuren. Want nu is er geen weg meer terug zonder te moeten betalen. Die les hadden we toch moeten leren van de crisis. Het lijkt erop dat de gemeente Rotterdam en de Club Feyenoord dit niet hebben gedaan. Goldman Sachs is een commerciële club, die hun eigen risico zo klein mogelijk houdt en daar zijn ze heel goed in. Even voor de optimisten, ze hebben Griekenland in de EU gerommeld en vervolgens de EU geholpen Griekenland leeg te trekken. Welke naïeveling denkt dat ze nu plotseling sociaal zijn en steden helpen met stadions ???

De ‘zachte’ kant van de stad, onderwijs, openbare ruimte en wonen, zijn hiervan uiteindelijk de dupe. Dat is precies wat we niet willen, want vanuit sociaal perspectief gezien, zijn juist deze investeringen zeer gewenst. Het leidend houden van fysieke ontwikkeling voor grootstedelijke problemen is natuurlijk de omgekeerde zaak, want inmiddels weten we dat we daarmee geen sociale problemen oplossen.

Dit is in wetenschappelijke kringen de dominante zienswijze. Als je dat weet dan ga je toch geen stadion gekoppelde gebiedsontwikkeling verkopen als goed voor de achterliggende wijken. En waar zijn hier de linkse partijen, die tot voor kort zonder al te veel problemen instemden met grote gebiedsontwikkelingen om reden dat het goed was voor de wijk? En wat doet bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam met het onderzoek waaruit blijkt dat de Rotterdam-wet weinig effect heeft als het gaat om veiligheid en leefbaarheid. In plaats van zich af te vragen hoe dat komt, negeren ze het gewoon. Waar zijn de principes gebleven van eerlijk en transparant openbaar bestuur dat is volgens mij waar iedereen naar snakt.

Dat is waarom ik hier wil pleiten voor een begrijpelijke integrale stadsvisie voor alle Rotterdammers. Een visie ook waarbij de mensen centraal staan en niet de gebouwen. Dit betekent ook dat de grootste uitdaging ligt op het sociale domein en de in gang gezette transitie naar decentraal en integraal. Je hoort politici bijna bij voortduring zeggen: ‘we doen het samen met de burger’. Maar hoe doe je dat dan ?

Volgens mij heeft Jos Verveen deze weg gevonden; dwars door het midden en met een lijst vol ‘actieve burgers’. Burgers, die niets liever willen dan samen aan oplossingen werken voor onze geliefde stad. Dat is waarom ik uit volle overtuiging en bij mijn volle verstand deze beweging steun. Want de toegang tot kennis, kunde en netwerk in een stadsbestuur is verzekerd door de ‘partijstructuur’ van ambassadeurs, stadsinitiators en raadsleden. De landelijke politiek zou hiervan kunnen leren in plaats van zich ideologisch en publicitair te gaan bemoeien met de lokale politiek. Het zijn gewoon twee verschillende zaken. Dus wil je werkelijk dat er lokaal iets veranderd en wil je hiervoor ook je handen uit je mouwen steken: stem Stadsinitiatief Rotterdam op 21 mei.

Lees hier onze actiepunten en leer de kandidaten kennen https://stadsinitiatief-rotterdam.nl

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page