October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Handboek van de Tuinman

November 16, 2018

 

 

Als handleiding voor de stadsgeneeskunde praktijk wil ik het Handboek van de Tuinman(m/v) dit voorjaar uitgeven. Om die reden zal ik de komende tijd verschillende hoofdstukken en paragrafen waar ik aan werk alvast publiceren. Met de bedoeling een samenhangende en gedrukte publicatie uit te geven in het voorjaar. De grootste uitdaging nu is onze visie en methode zo begrijpelijk mogelijk te beschrijven en te communiceren.

Sinds vijf jaar probeer ik als stadsdokter stadsgeneeskunde op de kaart te zetten. Dat is nog een hele klus als onafhankelijk arts. Stadsgeneeskunde is een niet medische strategie op het gebied van preventieve geneeskunde. En als zodanig een koekoeksjong die niet in het nest van de traditionele geneeskundige zorg past. Stadsgeneeskunde geneest de stad (en niet de mens), de bevolking helpt hierbij en zorgt zo voor een gezonde bevolking. Niemand zit hierop te wachten en iedereen wil het. We zijn als het ware verdwaald in de complexiteit van onze eigen systemen, die niet meer doen waarvoor ze bedacht zijn. De menselijk maat is weggeslopen en we zijn omringd door perverse prikkels die deze systemen veroorzaken, geldzucht, fragmentatie, doorgeslagen regelgeving en veel onzinnigheid. De kranten en sociale media staan er iedere dag bol van en iedereen maakt zich er druk om..

Als arts en later als kunstenaar heb ik altijd gezocht naar de essentie, de waarheid zo u wil. Ik geloofde als romanticus in het adagium van Picasso: ik zoek niet, ik vind. Doe maar wat en dan vind je vanzelf iets. Als kunstenaar vond ik inderdaad van alles. Maar wat doe je met dat alles wat je vindt en hoe selecteer je ? Het is de cirkel van intuïtie, associatie en rationalisatie oftewel iets kiezen, kijken wat er bij past en verzinnen wat het betekent. En zo verder. De zin van het bestaan heb ik niet gevonden, de waarheid ook niet, maar wel de zin van mijn eigen bestaan en min eigen waarheid. Ieder mens heeft een droom en hoger doel nodig dat de dood overstijgt naast het alledaagse scala aan behoeften en bevredigingen om het leven richting te geven.

Als je daadwerkelijk iets nieuws wil vinden vraagt dit om een andere manier van kijken en doen. Vergelijk het met het zoeken in het donker van je verloren sleutelbos onder een lantaarnpaal (omdat je daar kunt zien), terwijl hij overal kan liggen. In ons geval betekent het dat we met andere ogen naar de stad en de onderhoudspraktijk zijn gaan kijken en om te bedenken en testen hoe dit alles kan ingezet worden voor een gezondere veilige wijk. De vuistregel hier is maak van problemen kansen.

Die twee dingen, weten wat je zoekt, duidelijke uitgangspunten en ervaring zorgen ervoor dat je gevonden oplossingen in de praktijk op waarde kunt schatten. Je hebt een praktisch referentiekader nodig om oplossingen te beoordelen, werkt het of werkt het niet.

Het idee van de Tuinman(m/v) is in 2011 ontstaan omdat onze praktijk snel groeide en het organisatorisch een beetje te veel werd.. Ik dacht toen als iedereen gewoon als een onafhankelijk vakman werkt kunnen ze het werk grotendeels zelf organiseren en dat werkte wonderwel. Per direct liep alles beter.

Mijn werk is steeds meer gaan lijken op het ontwarren van een kluwen wol, dat moet je namelijk weloverwogen doen en niet te hard trekken. Dat harde trekken brengt je wel ergens, namelijk bij een niet te ontwarren knoop. Je loopt vast en moet weer opnieuw beginnen. Je bouwt niks op alleen ervaring.

Toen we starten in 2003 met Creatief Beheer organiseerde ik artistiek sociale projecten in wijken, festivals en media. We zagen de publieke ruimte als ons podium en de deelnemers aan projecten als publiek. Toentertijd waren er veel braakliggende terreinen en deze boden een kans om voor een aantal jaar te experimenteren met tijdelijke parken. Zo starten we in 2004 op een braakliggend terrein aan de Puntstraat als zelfbeheerproject voor 3 jaar richting Dakpark het Proefpark de Punt. Inmiddels beleeft het Proefpark haar vijftiende jaar en volgend jaar dient het plaats te maken voor woningen. Jammer, maar niets aan te doen, afspraak is afspraak. Zo hebben we de afgelopen jaren veel van onze tijdelijke parken (Afri