October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Systeemparadoxen #1 De Pilotparadox

April 12, 2019

      Carnissetuin (inmiddels een parkeerplaats)

 

  De term systeemparadox is vrij nieuw en betekent dat het systeem zodanig werkt dat het niet de gewenste resultaten oplevert. Institutionele hufterigheid (mijn vorige blog) is een gevolg van het totaal van deze systeemparadoxen. Deze paradoxen zijn niet eenvoudig te omzeilen of te repareren omdat ze in het systeem zitten ingebakken er een onderdeel van zijn.  Systemen hebben immers ook veel positieve kwaliteiten en je kunt hier het kind niet van het badwater scheiden. 

De eerste systeemparadox die ik wil beschrijven is de pilotparadox, deze zorgt voor valse hoop en uitstelgedrag bij overheid en organisaties. Achteraf bezien zijn we met Creatief Beheer in onze praktijk steeds weer vastgelopen door deze paradox. Dit trachten we nu te omzeilen als met ons nieuwe programma Groen, Gezond en Gezellig. Dit is een officiële opdracht voor 3 jaar en wordt bij succes verlengd. De opdracht past ook in het lopende beleid en dat is belangrijk voor de structurele doorgroei.

De pilotparadox stelt dat de condities die nodig zijn om te komen tot een goede pilot ook de oorzaak zijn voor een geringe doorwerking van de pilot. Onze projecten waren als pilot meestal zeer geslaagd maar als de pilot stopte werd er niets gedaan met de resultaten op een systeemniveau. Wat we ook ons best deden en hoe mooi de resultaten ook waren, het was niet mogelijk structureel door te groeien. We hebben we ons daar toen erg druk over gemaakt en achteraf bezien was het gewoon onmogelijk vanwege deze paradox.

Bijvoorbeeld het project Veerkracht Carnisse (2011 – 2014) waarin we met vier partijen een integrale wijkontwikkeling hebben trachten vorm te geven. Deze pilot liep 4 jaar en kostte 1,6 miljoen euro. De resultaten waren goed en er waren tal van waardevolle inzichten en aanbevelingen. Er is hier helemaal niets mee gedaan en de evaluatie is niet serieus genomen. Het wijkontwikkelingsprogramma ‘Pact op Zuid’, die het financierde was inmiddels gestopt en de mensen die betrokken waren bij de opzet van deze pilot werkten elders en aan iets anders. Er is weinig geheugen bij de gemeente vanwege de vele personeelswisselingen en reorganisaties van de afgelopen jaren.

Als je goed om je heen kijkt is dit het lot van de meeste pilots; er komt geen vervolg. Of een vervolg dat niet werkt omdat de implementatie niet goed gedaan wordt. Zogenaamde ‘creatieve place making’ - ook een soort pilot - is een voortraject van gentrificatie, waarbij uiteindelijk een verdringing van de bewoners plaatsvindt van arm naar rijk. De creatieven, die de plekken nieuw leven hebben ingeblazen kunnen naar huis als het grote geld langskomt. Er wordt van alles beloofd en toegezegd maar daar komt meestal weinig van terecht. Ik kan mijn hele huis behangen met rapporten en boekjes die al deze pilots hebben opgeleverd, die je toegestuurd krijgt en die op congressen worden besproken. Het lijkt erop of iedereen het wiel steeds weer opnieuw wil uitvinden.

Als ik dan nu weer lees over ‘veerkrachtigbotu 2028’ vraag ik mij a