January 17, 2020

October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Gezonde Arbeid

May 6, 2019

 

Werk wordt vrij algemeen gezien als wenselijk en goed, zowel voor jezelf als de gemeenschap. Ook moreel gezien is de dominante opinie dat iedereen dient te werken voor zijn of haar brood. Ledigheid is des duivels oorkussen, we zijn een vlijtig volkje. Dit staat vaak los van de vraag of het werk dat je doet ook gezond en nuttig is. Als je maar werkt is de gedachte hier.

Waarom is werk zo aantrekkelijk, dat zelfs het feit of het zinvol is er niet toe doet? Als je werkt hoor je erbij en dwing je respect af. Je krijgt betaald en daar kun je weer van alles voor kopen. Maakt eigenlijk niet uit wat voor werk je doet en wie je betaalt. 

Maar het nut en de zin van het werk is natuurlijk mede bepalend voor de gezondheidswaarde van het werk. Zinloos werk is ondermijnend en drijft de samenleving op kosten vanwege de negatieve effecten op andere terreinen. Uiteindelijk kost dit de samenleving meer geld dan het oplevert. Wie heeft er baat bij dat dit werk bestaat? En belangrijker zijn deze baathouders ook verantwoordelijk voor de maatschappelijke schade die ze aanrichtten op het gebied van de volksgezondheid?

Het antwoord is simpel, goedkope arbeid levert meer winst op, maar natuurlijk niet als het gezondheidsaspect meetelt. Dit kan dus alleen als de overheid als eindverantwoordelijke partij gezondheidsaspecten van werk niet juist interpreteert en dat is precies wat er gebeurd.

De klassieke arbeidsomstandigheden bevinden zich nog grotendeels op fysiek gebied, veiligheid, goede werkhouding, daglicht, etc. Inmiddels zijn ook sociale en mentale factoren binnengedrongen zoals pesten op de werkvloer en werkdruk. Echter de zin van het werk of de effecten van de beloning op de gezondheid van de werknemer worden niet meegenomen in de analyse.

 

 ‘Ongeveer driekwart van al het werk dat in de westerse maatschappij wordt gedaan is niets meer dan zinloze tijdsvulling en draagt niets bij aan een betere wereld. Daaronder behoort het leeuwendeel van de banen in het management, financiële d