October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Abstract groen en levend groen

June 7, 2019

 Zelfportret (1993) 

 

As a writer, I find gardens essential to the creative process; as a physician, I take my patients to gardens whenever possible. All of us have had the experience of wandering through a lush garden or a timeless desert, walking by a river or an ocean, or climbing a mountain and finding ourselves simultaneously calmed and reinvigorated, engaged in mind, refreshed in body and spirit. The importance of these physiological states on individual and community health is fundamental and wide-ranging. In forty years of medical practice, I have found only two types of non-pharmaceutical “therapy” to be vitally important for patients with chronic neurological diseases: music and gardens. Oliver Sacks  (Why we need gardens)

 

Je hebt de smaak te pakken, weer een interview ?

 

Inderdaad, de vorm heeft me te pakken. Praten met mensen, lezen en dingen organiseren, bij al die activiteiten ontstaan inzichten. Als ik die inzichten probeer te beschrijven loop ik vast in complexiteit (dat hoort er ook bij) of wordt het al te simpel (maar het is wel de essentie). In een interview kun je zowel stellige uitspraken doen als op de juiste wijze nuanceren. In een interview zijn bovendien mijn eigen subjectieve interpretaties in te voegen. Dit maakt het invoelbaar en leesbaar. Tegelijkertijd verken ik het onderwerp en kan ik mijn gedachten erover ordenen.

 

Waar gaan we het dit keer over hebben ?

 

Over het groen in de stad of beter over de stadsnatuur en onze omgang hiermee. Groen is een containerbegrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt; groene energie, groen wonen, groene gebouwen, groene buitenruimte, allemaal positieve concepten voor een duurzame toekomst. Dit terwijl er toch twee soorten groen zijn; abstract groen en levend groen. 

 

Wat is het verschil ?

 

Dat is nogal groot om niet te zeggen enorm groot, het lijkt niet eens op elkaar. Ik ben niet voor niets begonnen met een citaat over de waarde van de natuur. De andere betekenis van groen is die van duurzaam, circulair, niet belastend voor klimaat etc. Dat is een idealistisch abstract concept versus het ‘alomvattende’ en dit heeft nauwelijks met elkaar te maken. Het woord groen voor levende wezens is natuurlijk een onmogelijke reductie en blokkeert iedere ecologische insteek. Wat bedoelen we eigenlijk als we richting een groenere wereld willen ? 

 

Ik zou zeggen, een duurzame wereld die onze planeet niet overmatig belast.

 

Zoiets ja en dat is prima, maar hoe bereik je dat zonder een herijking van hoe we met het ‘levende groen’ omgaan. Deze omgang is nog steeds zeer objectmatig, de ecologische dimensie wordt wel erkend, maar ontbreekt vrijwel totaal in de uitvoerende praktijk. We zitten nu in de paradoxale situatie, waarin slecht onderhouden groen een hogere ecologische waarde heeft dan goed onderhouden groen.

Alle de nieuwe inzichten op dit gebied zorgen ervoor dat groen als instrumenteel middel inmiddels wordt ingezet voor klimaatdoelen en gezondheidseffecten. Als iets dat we naar believen kunnen inzetten en sowieso werkt. Je ziet dit aan de vele vogelhuisjes en insectenhotels die worden gemaakt en het bloemen zaaien voor de bijen. Dit lijkt heel redelijk, maar er mist iets essentieels. 

 

Wat mist er dan ?

 

De natuur zelf in al haar schoonheid en complexiteit. Als een autonome kracht in ons leven, we zijn immers zelf onderdeel van de natuur. Verbijsterend hoe wij ons er cultureel buiten plaatsen als autonome wezens met een eigen wil.

 

Dat verander je toch niet zomaar ?

 

Onbekend maakt onbemind. Bovendien is er een constante stroom waarschuwingen in de media over de gevaren van de natuur. Teken, ratten, muggen, giftige slangen, e.d. Tegelijkertijd wordt natuurlijkheid massaal als verkoop argument gebruikt bij voeding en medicijnen. Natuurlijk in een natuurlijke verpakking. Dat alles zorgt voor een ambivalente verhouding van de moderne mens met de natuur. 

De meeste mensen voelen aan hun water dat natuur het mooiste en wezenlijkste is dat er is. Vervang het woord natuur voor leven en je bent er. Goede kunst kan dit hooguit evenaren,