February 17, 2020

January 17, 2020

October 18, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Stadsgeneeskunde en de Omgevingswet

October 7, 2019

De essentie van de komende omgevingswet en bijbehorende omgevingsvisie is dat deze alle verschillende belangen en effecten in de fysieke leefomgeving zo goed mogelijk laat samenspelen. Een gezonde leefomgeving is hierbij een dragend criterium naast natuur en economische criteria. Stadsgeneeskunde is een strategie om als gemeente integraal en inclusief te kunnen investeren in deze leefomgeving op buurtniveau en zodoende binnen het wettelijk kader (omgevingsvisie) een garantie te bouwen voor een gezonde leefomgeving in de directe omgeving. 

Stadsgeneeskunde laat natuur en mensen (omgeving) synergetisch samenwerken op buurtniveau met als doel een gezonde sociale, fysieke en mentale omgeving. Dit ecologische sociale domein dat zowel plaats als taak gebonden is werkt als een preventieve buffer op het gebied van de volksgezondheid. Omdat onderhoud geoptimaliseerd wordt is het mogelijk de wijk groener, gezonder en gezelliger te maken, hetgeen ten goede komt aan alle bewoners en vooral de kinderen die er opgroeien.