top of page

Grote planten verhuisactie Proefpark

Het Proefpark wordt binnenkort ontruimd om plaats te maken voor woningen. Tot die tijd proberen we zoveel mogelijk planten elders in de wijk te huisvesten. We zijn gestart met de plekken die we als Creatief Beheer ontwikkelen en onderhouden: Park 1943 en Driehoeksplein. We kunnen natuurlijk alle hulp gebruiken, mensen die de komende weken willen meehelpen (dinsdag, woensdag, donderdag 9:30 – 16:00) zijn van harte welkom. We starten steeds op het Proefpark, verzamelen bij de kas. Daarnaast kunnen mensen ook zelf planten adopteren en bijvoorbeeld in hun tuin plaatsen.

Als je het buiten werktijden wil doen even mailen, info@creatiefbeheer.nlWe vinden het leuk als we weten waar ze naar toe gaan.

uitgraven en verplaatsenverhuisteam deze week: gebroeders van L:ieshout met tractor en kar, Irakles (architect) en Harmen (Tuinman Proefpark)vrijgemaakt inplantperk Driehoeksplein (ontsluiten perken voor de kinderen en koppelen aan schoolplein)Vandaag (donderdag 28 nov) kwam Rachelle als eerste helpen...


Creatief Beheer is via het Right to Challenge samen met de gemeente Rotterdam een stadsgeneeskunde programma gestart (1 jan 2019) in Bospolder met de naam Groen, Gezond en Gezellig. We geven dit in de praktijk vorm samen met WMO RADAR, gemeentelijke clusters, GGD Rotterdam en tal van wijkorganisaties.

Dit houdt in dat we de taak van de gemeente op het gebied van schoon en groen (opruimen en tuinieren) op een participatieve manier organiseren en uitvoeren die zowel gezond is voor participanten (deelnemers) en de wijk als geheel. We doen nu het dagelijks onderhoud in Park 1943 en we willen dit gebied in 2020 gestaag wijkbreed uitbreiden.

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page