top of page

Jaaroverzicht 2023 #oleanderplein


Op het Oleanderplein hebben we in 2011 op verzoek van bewoners en deelgemeente het Oleanderplein vergroend met een pergola en plantvakken deze plantvakken onderhouden we sindsdien. Hebben geen extra planten gekocht sinds de aanleg. Deze bakken worden verzorgd door Robert, Seher, Patricia, Felicia, Sergio en Haroen.


In deze serie tweets uit 2023 zie je hoe de nieuwe ecologische standaard BIOCROW publieke ruimte er in de praktijk uitziet. Ieder seizoen anders...



Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page