Unique Selling Points Stadsgeneeskunde


Oleanderplein, Bloemhof Rotterdam


Stadsgeneeskunde is voortgekomen uit onze Creatief Beheer-praktijk in Rotterdam. We zijn in 2002 zijn gestart met het inrichten van braakliggende terreinen. We ontdekten al snel de potentie van groen (stadsnatuur) en het onderhoud (dagelijkse interactie). We hebben er hier in Rotterdam twintig jaar aan gewerkt. De methode is in de praktijk ontstaan met vallen en opstaan. Momenteel werken we via een Right to Challenge traject in visgebieden aan de implementatie. Het verschilt van de huidige onderhoudspraktijk op tal van punten. Ik zal hier de belangrijkste verschillen en voordelen van stadsgeneeskunde op een rij zetten.


1. Stadsgeneeskunde stuurt op een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier.

'De omgeving van de mens is de medemens', dichtte Jules Deelder 'en alles wat leeft' zou ik er graag aan toevoegen. Juist het interactieve niet direct grijpbare in de omgeving; het sociale en mentale domein is erg belangrijk. Het dagelijks onderhoud biedt een goed handvat, omdat hier alles samenkomt in de dagelijkse praktijk in de wijk en je hier dus ook kunt sturen op die gezonde leefomgeving door aanwezigheid, vakmanschap en gezonde participatie.


2. Stadsgeneeskunde verandert een kostenpost in een investeringsmodel

Stadsgeneeskunde werkt via een fonds met uitvoering. Tegen dezelfde kosten als nu worden taken op het gebied van schoon en groenonderhoud participatief uitgevoerd. Door dit anders te organiseren wordt er tevens maatschappelijk rendement op het gebied van biodiversiteit, sociale cohesie en gezondheid behaald.


3. Stadsgeneeskunde stuurt decentraal op targets

De taken worden uitgevierd volgens afspraak, maar het hogere doel is die gezondere leefomgeving. Het is een strategie voor brede preventie op het gebied van gezondheid.


4. Stadsgeneeskunde zorgt voor gezonde en leerzame participatie

Omdat samen buiten werken aan een betere wijk een gezonde en nuttige functie heeft, zowel voor een deelnemer als voor bewoners in het algemeen. Mensen gaan meedoen, leren elkaar kennen. Wij bieden een vergoeding van 2,50 euro per uur en werken zo’n 10 uur per week. Voor veel mensen is dit een welkome aanvulling op hun besteedbare inkomen. Het werk zelf, met name het tuinieren, is op allerlei niveaus aan te bieden en is door onze ecologische manier van tuinieren interessant en gevarieerd (je leert iedere dag iets nieuws).


5. Een stadsgeneeskunde-fonds kan groeien door inleg van derde indirecte baathouders

De basisinleg van een fonds ligt rond de € 100.000.- Voor dit bedrag worden taken overgenomen van de gemeente in een gebied. Net als natuur tijd en ruimte nodig heeft om zich te ontwikkelen, zo heeft ook de aanpak tijd nodig om te groeien in kwantiteit en kwaliteit. De 100.000-limiet is er, omdat dit een wekelijkse aanwezigheid van vakmensen in de uitvoering garandeert. De ervaring leert dat we na verloop van tijd steeds meer taken aan kunnen zonder extra inleg. Daarnaast wordt de wijk als geheel natuurlijk groener en schoner. Baathouders hier zijn vastgoedpartijen en zorgverzekeraars. Deze kunnen investeren in het fonds, zodat dit sneller en effectiever kan groeien in de uitvoering.


6. Stadsgeneeskunde is schaalbaar en meetbaar

De methode op zich is simpel en de basistaken ook. Het gaat om de kennis en kunde van de professionals in de uitvoering, de tuiniers. Ook deze kennis is in principe in het werkveld aanwezig. Het anders toepassen van deze kennis kan in de praktijk geleerd worden. Gemeenten monitoren wijken reeds op allerlei manieren. Als er een wijknatuurfonds in een wijk wordt gestart, is het eenvoudig te zien of het die taken schoon en groen goed uitvoert; voor de langere termijn wordt dit vanzelf zichtbaar in de wijkstatistieken.


7. Stadsgeneeskunde stimuleert integrale samenwerking

De methode nodigt uit om samen te werken met andere wijkpartijen. Omdat de sturing deels decentraal is, biedt dit mogelijkheden voor creatieve oplossingen. Voor stadsontwikkelaars, welzijnswerkers en ontwerpers geeft dit ook weer nieuwe mogelijkheden.Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square