top of page

Advisering

Wij bieden gemeenten een stadsgeneeskundig consult op basis van een vraag of behoefte. Hierbij analyseren we de lokale situatie en geven aan waar mogelijkheden en kansen liggen en hoe de gemeente dit zelf op kan pakken. Creatief Beheer zet hierbij haar expertnetwerk waar nodig in. De kosten voor een dergelijk consult liggen rond de 10.000 euro.

We kunnen ook een stadsgeneeskunde traject opstarten de jaarlijkse kosten hiervoor zijn maximaal 100.000 euro per wijk. Dit zijn lopende kosten die vrijgemaakt zouden dienen te worden uit de gemeentelijke begroting gekoppeld aan een takenpakket. Als de aanpak succesvol is kan er elders een hoger bedrag bezuinigd worden terwijl de taken beter worden uitgevoerd door dezelfde mensen.

Bij interesse is de beste weg een verkennend gesprek te organiseren (gratis). Het belangrijkste voor welslagen is een positieve grondhouding van betrokkenen, de kennis en kunde voor het vakmatige gedeelte is al ruimschoots in de lopende praktijk aanwezig. Het draait erom deze anders in te zetten richting een groene, gezonde en gezellige wijk

bottom of page