top of page

Stadsdokter Biemans # 6 - TLC - De kracht van het Proefpark 2 - Les 1

Stadsdokter Biemans # 6 - TLC - De kracht van het Proefpark 2 - Les 2

Stadsdokter Biemans # 6 - TLC - De kracht van het Proefpark 2 - Les 3

Stadsdokter Biemans # 6 - TLC - De kracht van het Proefpark 2- Les 4

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Intro

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 1

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 2

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 3

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 4

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 5

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 6

Stadsdokter Biemans # 4 - Taking care of business - Les 7

les 3 - Het idee

les 4 - Waarde

Totale waarde en deelwaarden

introductie #7

De matrix

les 1

Perspectief

les 2

Proefpark de Punt

les 3

Waarde

les4

Groen, Gezond en Gezellig

les 5

De Tuiman(m/w)

les 6

Het geloof

les 7

De matrix

introductie #7

De matrix

les 1

Perspectief

les 2

Proefpark de Punt

les 3

Waarde

les4

Groen, Gezond en Gezellig

les 5

De Tuiman(m/w)

les 6

Het geloof

les 7

De matrix

introductie
proefpark de punt
Waarde
Groen, gezond & gezellig
De tuinman 
Het geloof
#7
De Kunst van Tuinieren
De Kunst van Tuinieren 2
De kunst van Tuinieren 3
Taking care of bisiness
TLC - De kracht van het Proefpark
TLC- De kracht van het Proefpark2

Cursus Stadsgeneeskunde

les 1 - Het vermoeden

les  2 - Kwantumconnectie

Introductie

Les 6 - Het moderne leven

les 5 - Het Experiment

 les 4 - Goed of beter

les 7 - Leefstijlgeneeskunde

introductie #2 

Proefpark de Punt

les 1 - Proefpark de Punt

Het begin en eind

les 2 - Proefpark de Punt

Het concrete doel

les 3 - Proefpark de Punt 

Het geld

les 4-Proefpark de Punt

Het slijk 

les 5 -Proefpark de Punt Pragmatisme

les 6 - Proefpark de Punt

De eigen lijn

les 7 - Proefpark de Punt

Het plezier

introductie #3

Waarde

les 1 -Waarde

Het begrip waarde

les 5 -Waarde

Simpele doelstelling

les 2 - Waarde

Hogere waarde

les 6 - Waarde

Slow moving rescue

les 3 - Waarde

Het creëren van waarde

les 7 - Waarde

Conclusie

introductie #4

Groen, gezond & gezellig 

les 1

Groen, gezond & gezellig 

les 2

Groen, gezond & gezellig 

les 3

Groen, gezond & gezellig 

les 4

Groen, gezond & gezellig 

les 5

Groen, gezond & gezellig 

les 6

Groen, gezond & gezellig 

les 7

Groen, gezond & gezellig 

introductie #5

De tuinman 

les 1

De tuinman

les 2

De tuinman

les 3

De tuinman

les4

De tuinman 

les 5

De tuinman

les 6

De tuinman

les 7

De tuinman

introductie #6

Het geloof

les 1

Het geloof

les 2

Het geloof

les 3

Het geloof

les4

Het geloof

les 5

Het geloof

les 6

Het geloof

les 7

Het geloof

Stadsdokter Biemans #1 - De Kunst van Tuinieren - Intro

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 1 - Tuinieren moet je zelf doen

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 2

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 3

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 4

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 5

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 6

Stadsdokter Biemans #1 - De tuin - Les 7

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Intro

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 1

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 2

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 3

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 4

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 5

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 6

Stadsdokter Biemans #2 - De Kunst van Tuinieren - Les 7

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Intro

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 1

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 2

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 3

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 4

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 5

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 6

Stadsdokter Biemans #3 - De Kunst van Tuinieren - Les 7

bottom of page