May 1, 2020

Bij de meeste debatten wordt het mens- en wereldbeeld waar vanuit sprekers spreken niet expliciet benoemd. Dit geeft een vertekend beeld omdat deze impliciete ‘vanzelfsprekendheden’ ook niet worden bevraagd en geproblematiseerd.

Deze ‘vanzelfsprekendheden’ zijn onderdee...

April 19, 2020

Deze crisis als gevolg van de uitbraak van een virus betreft zeker niet uitsluitend onze gezondheid maar ook zingeving en moraliteit. Virussen horen simpelweg bij het leven en zijn niet ‘iets’ slechts wat ons overkomt. Zonder virussen kan het leven niet bestaan. Het is...

April 13, 2020

De Coronacrisis is fascinerend en angstaanjagend tegelijkertijd. Persoonlijk werd ik er direct mee geconfronteerd doordat mijn beide ouders van 88 en 90 jaar Corona hebben gekregen. Ze zijn inmiddels herstellende; daar zijn we blij en dankbaar om. Ondertussen bleek onz...

April 3, 2020

Mijn ouders hebben beiden Corona gekregen, maar ze zijn inmiddels herstellende. Mijn ouders (Piet en Emma) zijn 88 en 90 jaar. Mijn vader slikt prednison vanwege een hemolytische anemie, dit om te voorkomen dat zijn lichaam zijn rode bloedcellen afbreekt. Mijn moeder h...

March 17, 2020

De coronacrisis is alomtegenwoordig. De remedie is sociale afstand, zodat het virus zich moeilijker kan verspreiden. Cafés en restaurants zijn gesloten, publieksevenementen afgelast en de scholen dicht, mensen die het kunnen werken thuis. De beursen dalen nog iedere da...

March 11, 2020

Het kwantumspel was een ingewikkelde bevalling in verschillende fasen, waarbij het nog maar de vraag is of het een bevalling was. Het kwantumspel kan eindelijk op eigen kracht verder zo lijkt het. Het is opluchting en spanning tegelijkertijd; is het goed genoeg, waar g...

February 17, 2020

Rotterdam, 17-02-2020

Beste lezer,

Dit is een eerste globale beschrijving van het project ‘Royal Rat Conference’, een vervolg op het Rattenparadijs (2017-2018) met de bedoeling de rat als onderzoeksobject voor stedelijke ontwikkeling te introduceren in een wetenschappeli...

January 29, 2020

Het Proefpark de Punt bestaat 15 jaar en op 10 februari wordt het ontruimd om plaats te maken voor woningen. Dit is zo afgesproken. Oorspronkelijk zou het voor 3 jaar bestaan als voortraject voor het zelfbeheer in het Dakpark. In 2013 is het Dakpark opgeleverd en een a...

January 20, 2020

De Groene Amsterdammer besteedt in haar eerste nummer in 2020 veel aandacht aan Nietzsche.

'Het weinig opwekkende alternatief is ‘de laatste mens’, een wezen dat niet strevend is, geen ambitie heeft en zich overgeeft aan kleine pleziertjes en een obsessie met gezondheid...

Please reload

Recent Posts

March 18, 2020

March 17, 2020

February 17, 2020

Please reload

Archive