top of page

Herfstinterview 2023


Waar zullen we het deze keer over hebben?


De BIOCROW lijkt me.


Wat is dat precies?


De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Opgericht in 1987. Die naam dekte gaandeweg de lading niet meer toen de organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW niet langer een afkorting, maar een eigennaam. Het kenniscentrum C.R.O.W. brengt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) uit en deze beschrijft de beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus voor objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in beeldmeetlatten met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen. Daar is vooralsnog geen ruimte voor ecologisch beheer. Het houdt het evenwel ook niet tegen. De BIOCROW is dus een toegevoegde meetlat waarmee gemeenten op biodiversiteit kunnen sturen. Dit is natuurlijk een enorme kans om ecologisch beheer op de kaart te zetten en uitvoerbaar te maken via de gangbare systematiek.


Dat ga jij doen?


Het feit is dat we hier in Rotterdam in onze praktijk natuurlijk al jaren last hebben van de bestekken en aanbestedingsproblematiek. We hebben gebruik gemaakt van het uitdaagrecht om dit te kunnen omzeilen. Echter in de uitvoering is de KOR een bijbel waar niet van afgeweken wordt. Twee jaar geleden hebben we hierover met de C.R.O.W. gecorrespondeerd en kregen als antwoord dat de KOR biodiversiteit niet meet, maar ook niet in de weg staat. Maar goed in de praktijk is er geen doorkomen aan en werden we gedwongen de KOR te volgen. Dat betekent onkruid verwijderen op verharding. Dat is op zich prima als we dan ook het groen oppervlak zouden kunnen vergroten en de plantvakken ecologisch beheren. Dat bleek niet eenvoudig. Zelfs eerdere afspraken dat wij het groenbeheer zouden krijgen als het Jalonplein wordt heringericht werden teruggedraaid. Dat is erg frustrerend; vier jaar keihard werken om te laten zien dat we het aankunnen en dat is gelukt. Om vervolgens doodleuk te horen dat ze het beheer terugnemen. Dat kan wettelijk eigenlijk helemaal niet. Afijn om een lang verhaal kort te maken. Op twitter kwam ik in contact met de directeur van de C.R.O.W. naar aanleiding van mijn frustratie over twee perken bij ons in de straat die werden ontruimd en leeggezogen ten behoeve van een participatieproject waar ik helemaal niets van wist als bewoner. Hij stelde een gesprek voor. Dat vond plaats in september en tot mijn verbazing reageerde hij erg positief en inmiddels willen zij een handreiking BIOCROW realiseren. Ze hebben mij gevraagd dit project op te starten. Dat is nogal wat. Plotseling valt alles samen.


Hoe bedoel je?


Ik heb altijd zitten zoeken naar een weg om stadsgeneeskunde als methode uitvoerbaar en schaalbaar te maken. Het Right to Challenge heeft ons de kans gegeven dit structureel te kunnen organiseren. Echter de gevestigde praktijk, de beeldbestekken en aanbestedingsmethoden staan een verdere groei in de weg. Dus ja, als we de ze standaard kunnen wijzigen en dan ook nog eens voor heel Nederland is dat natuurlijk een gigantische kans. Precies op dat moment word ik uitgenodigd voor het radioprogramma Spijkers met Koppen waar ik het idee kon promoten.


Daar had je het over de Club van Luie Vrolijke Tuiniers. Wat heeft dat ermee te maken?


Dat is het burgergedeelte van de BIOCROW. Wat kun je als individu hieraan bijdragen. Het is ook een ondersteuning voor mensen die op deze wijze willen tuinieren omdat er nogal wat mensen op de klassieke manier kijken en doen. Het nieuwe tuinieren waarbij de natuur het werk doet en je onkruid toe laat staat haaks op wat wij gewend zijn. De framing van ‘verwilderen’ van je tuin helpt ook niet. Ik heb het liever over de natuur rust en ruimte geven. Dat kan er heel fraai en verzorgd uitzien en toch weelderig, romantisch en biodivers. Het een sluit het ander niet uit. Rewilding is feitelijk ruimte geven aan natuur zodat er ecosystemen gebouwd kunnen worden. Dit proces kun je versnellen maar uiteindelijk doet de natuur het zelf en vormt stabiele ecosytemen. Dat is iets anders dan verwilderen. De natuur controleert juist het geheel en zorgt voor evenwicht in plaats van chaos. Wilde natuur zonder inmenging van mensen bestaat niet in Nederland maar wel vrije natuur. Plekken waar de natuur haar gang kan gaan. Dat kunnen ook plantvakken en parken zijn als je het beheer aanpast en 50% inheems, voorheen onkruid toelaat.


Wat ga je dan precies doen?

De boel opstarten. Het gaat er mij om in Rotterdam te kunnen groeien. Ik ben nu bezig mensen en organisaties die hiermee aan de slag willen en natuurlijk gemeenten die een verbetertraject willen starten met de BIOCROW methodiek. Ik wil het werk wat ik nu doe niet missen. Iedere dag buiten tussen mensen. Ik ken zo’n beetje alle planten in de plantvakken en het is fascinerend te zien hoe zich dat ontwikkelt. Ik zie dagelijks nieuwe dingen en ik loop gemiddeld 10.000 stappen. Het liefst zou ik mensen in de uitvoering leren op deze manier te werken. Park 1943 is inmiddels een prachtig voorbeeld hoe dit er in de praktijk uitziet en in haar werk gaat. Ik denk er ook over een website te openen voor de Club van Luie Tuiniers. Waar mensen lid kunnen worden (inloggen) en publiceren over hun stukje natuur. Het wordt zo een online magazine over het nieuwe tuinieren en ecologisch beheer.


Denk je dat daar animo voor is?


O, jawel. Wat me nog het meest verbaasde is dat ik tot op heden nog geen enkele negatieve reactie heb ontvangen. Alleen maar enthousiasme en vragen waar men lid kan worden. Cyclische ecocide is toch niet niks om te zeggen over het gangbare groenbeheer. Geen enkele inhoudelijke tegenreactie. Volgens mij zijn die er ook niet maar toch. Inmiddels hebben een aantal grotere groenbeheerders aangegeven hier graag aan mee te werken. Vandaar dat ik denk dat het dit keer echt gaat lukken om een enorme stap te zetten als het gaat om biodiversiteit en natuurherstel in steden en dorpen.


Dorpen?


Ja, ik denk dat dit in dorpen heel goed kan werken. Het is gemeenschapsvormend en het ziet er fraai uit. Een ideale manier om je als dorp te profileren als natuur- en kindvriendelijke gemeente.


Op wat voor termijn denk je dat dit is te realiseren?


Ik hoop dat de eerste trajecten begin 2024 kunnen worden gestart. Het liefst natuurlijk met inbegrip van onze eigen projecten in Rotterdam. Hier is immers al te zien hoe het eruitziet.


Wil je het nog ergens anders over hebben?


Laten we het hierbij houden. Mensen die het interessant vinden een bijdrage te leveren. Kunnen zich voorlopig bij mij melden. Ik zal via deze website en de sociale media de ontwikkelingen communiceren. Ik hoe van open en bloot communiceren zodat mensen kunnen aanhaken. Dit gaat per slot ons allen aan.


Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page