top of page

Stadsgeneeskunde is een praktische weg richting een solidaire en gezonde buitenruimte; groen, gezond en gezellig. Het idee erachter is simpel; maak van het dagelijkse onderhoud - een noodzakelijke taak in een wijk - een gezondheidstraject waaraan iedereen kan meedoen. Deze aanpak kan worden betaald uit algemene middelen die zijn gereserveerd voor deze taken. 

Weinig bewegen, veel en slecht eten, stress en eenzaamheid zijn momenteel de grootste risicofactoren voor onze gezondheid. Dit kun je allemaal benaderen en oplossen via het gemeenschappelijke opruimen en tuinieren op wijkniveau.

Door de arbeid (opruimen en tuinieren) als een gezonde sociale activiteit vorm te geven wordt de opbrengst tweeledig: de directe taak en de gekoppelde gezondheidswinst voor deelnemers en bewoners. Samen buiten bewegen in het groen is zowat het gezondste wat je kan doen.

Door ervoor te zorgen dat mensen ‘automatisch’ meer bewegen, minder en gezonder eten, minder stress ervaren en minder eenzaam zijn, wordt het vele malen eenvoudiger om ook de ‘afgeleide risicofactoren’ positief te beïnvloeden. Immers mensen, die veel bewegen, gezond eten, weinig stress hebben en niet eenzaam zijn zullen ook minder roken, alcohol drinken en drugs gebruiken.

Screen Shot 2017-09-15 at 15.44.26.png

Onderhoudsbudget als investering in gezonde leefomgeving

Stadsgeneeskunde is overal per direct te implementeren door een deel van het reguliere onderhoudsbudget anders aan te besteden. Dit is heldere opdracht met een duidelijke afrekenbare taak en het biedt ruimte om samen de hogere uitdaging op een groene, gezonde en gezellige manier in te vullen. De stadsgeneeskunde aanpak is meetbaar, stuurbaar en schaalbaar ! De positieve effecten zijn reeds bewezen; groene omgeving is gezond, sociale omgang is gezond, buiten bewegen is gezond, dagritme is gezond, buitenspelen is gezond en alles bij elkaar is nog veel gezonder. 

bottom of page