top of page

Stadsgeneeskunde (algemene uitleg)

Leefomgeving (een nieuwe benadering)

Door alle bekende ‘risicofactoren’ rondom gezondheid te benaderen als de ‘omgeving van een mens’ ontstaat een beeld, waarbij mensen die meer afhankelijk zijn van hun directe omgeving (arme mensen, werklozen, kinderen en ouderen) leven in de meest ziekmakende omgeving. Dit relativeert niet slechts hun ‘eigen verantwoordelijkheid’, maar vraagt ook om nieuwe strategieën om in te grijpen.  

Investeren in een gezonde leefomgeving

Creatief Beheer (2002) werkt in de praktijk vanuit de ze visie aan een nieuwe vorm van preventieve geneeskunde en heeft dit stadsgeneeskunde gedoopt. De basis van de aanpak ligt in een transformatie van het dagelijks onderhoud in een wijk. Dit dagelijks onderhoud wordt zowel kwantitatief als kwalitatief gemaximaliseerd en ontwikkeld als investeringsdomein in de volksgezondheid, stadsnatuur, vastgoed, zorg en welzijn. Hierbij zijn de gunstige effecten van een groene omgeving, werken in en met het groen (tuinieren) en gezonde sociale omgang (sociale inclusie) de werkingsmechanismes. Dit neemt de vorm aan van een samenhangend domein in het midden, waarin mensen kunnen participeren. New Commons

Inmiddels hebben we de taakinvulling en rolverdeling in de praktijk zodanig uitgewerkt en geformaliseerd zodat de aanpak stuurbaar en schaalbaar is geworden. We werken hierbij met een nieuwe vakman, naast de wijkagent, een Tuinman(m/v), die zorgt voor een groene en kindvriendelijke buitenruimte. 

 

Mensen Missie en Methode

 

In beweging komen door in de tuin te werken, aandacht geven aan je omgeving, omringd zijn door buren die je kent en waar je mee optrekt …. dat is hartstikke gezond. De getallen spreken voor zich. In groene wijken is 30% van de mensen minder depressief, 15% heeft minder overgewicht en de huizenprijzen liggen 10% tot 30% hoger. Vooral voor kinderen is het van wezenlijk belang om in een groene omgeving buiten te kunnen spelen. Het vermindert allergie, gedragsstoornissen, overgewicht, het voorkomt oogproblemen en stimuleert de fijne motorische ontwikkeling. 

bottom of page