Boris
Nov 3, 2017

Frontlijn observaties in de wijk (06-10-2017 – 27-10-2017)

0 comments

In het algemeen:

- ratten werden tot nu toe nooit binnen huizen gezien; muizen worden hier regelmatig als het grotere probleem gezien, maar weinig bewoners hebben zij feitelijk in hun woning

- vele bewoners melden dat ze ratten minder op straat, maar vaker in de achtertuinen zien; vooral in huizenblokken waar de achtertuinen niet goed worden onderhouden → in heel erge gevallen word de achtertuin als vuilopslag gebruikt en/of bewoners van bovenwoningen gooien hun voedsel resten (botten, brood, rijst etc.) in de achtertuin van de buurman/-vrouw

- ratten zoeken rustige en vooral groene plekken voor hun nesten en om te verstoppen (zie b.v. Afrikaanderpark die’s avonds op slot is; Hilledijk; bouwplaats voor nieuwbouwwoningen)

- ratten gebruiken laag en dicht groeiende struiken om zich te verstoppen als zij van een plek naar de andere lopen

- ratten worden meestaal alleen ‘s ochtends of ‘s avonds gezien;

 

Rotterdamse Munt

- ratten vreten soms groentes in de tuin → wel lastig voor de organisatie maar, er is volgens de medewerkers nog geen sprake van overlast; soms tot 5 ratten tegelijkertijd gezien

 

Bothastraat & Cronjéstraat

- bouwvakker melden dat heel veel ratten in de woningbouw zitten

- ze zien dagelijks meerdere vooral het ochtends vluchten, als zij met de werkzaamheden beginnen

- ze zitten onder en in de nieuwe lege huizen (grote gaten waar ze makkelijk naar binnen kunnen)

- rattennesten onder sommige struiken bij de Pameijer school

 

Joubertstraat

- geen rat gezien in de afgelopen weken (gemeld door bewoner die er zelf al een tijde bezig is de ratten in de straat te bestrijden, b.v. door meldingen bij gemeente, communicatie met buurmannen/-vrouwen over voedsel op straat etc.)

 

Botanische tuin

- medewerkers zien af en toe ratten

- er was een bestrijding actie in 2015 met rattenvallen waar in de eerste 6 maanden rond 49 ratten werden gevangen → hiernaar zijn de vallen altijd leeg geweest

- volgens medewerkers vreten ratten het metselwerk op het terrein aan

 

Speeltuin Afrikaanderpark

- medewerkers en gebruikers zien nauwelijks ratten, af en toe hebben zij een enkele rat tussen de struiken zien lopen

- er zijn nooit Ratten overdag gezien, wanneer de kinderen in de park spelen

 

Markt Afrikaanderplein

- ratten werden voraal 's avonds/nachts gezien nadat er de markt was om voedselresten te pakken (zie afbeeldig; meer onder het thema afvalmelding)

Park Afrikaanderplein

- ‘s avonds/’s nachts als de park afgesloten wordt, worden er veel ratten door bewoners gezien, die tussen de struiken en of over het grasveld lopen

- bij rattenvangactie in de park met getrainde terriërs (06-10-2017 ‘s namiddags) hebben wij in totaal 4 ratten kunnen opsporen

 

De La Reystraat

- bewoners melden dat er af en toe een rat wordt gezien, maar bijna nooit

- er zijn geen rattennesten in de geveltuinen

- afbeelding: Deelnemers Sergio en Thomas van het ‘Rattenvanger team’ trots na het opknappen van een geveltuin in de De La Reystraat

 

 

 

 

 

Martinus de Stijnstraat

- volgens een bewoner die er al lange tijd woont, waren er 3 jaar geleden wel meer ratten; nu ziet de bewoner nauwelijks ratten in de straat

 

Goede-Hoopstraat, Transvaalstraat & Kaapstraat:

- enkele bewoners berichten bijna elke dag (meestaal s’avonds of s’ochtens) een rat op straat gezien te hebben, terwijl grote deel bewoners aangeven nauwelijks (1 keer of minder per maand) ratten op straat gezien te hebben; - volgens bewoners zijn er nooit ratten binnen huizen gezien, met uitzondering van een huis waar een bewoner aangaf een rat in de hal gezien te hebben (vanwege een gat aan de ingang)

- er is nooit meer dan een rat in een een keer gezien worden - als een rat gezien wordt is het meestaal naast de ondergrondse afvalcontainer waar soms restafval naast de container gezet wordt (zo ook te zien op 10-10-17 --> zie onder thema afvalmelding)

Kinderen helpen tuinman Stanley in de Transvaalstraat afval oprapen en zaden uit de geveltuinen verzamelen

 

 

New Posts
 • Boris
  Nov 28, 2017

  In het algemeen: - dit verslag bevat een overzicht over alle straten noordelijk van de Paul Krugerstraat in de Afrikaanderwijk - hier gaat het vooral om een overzicht te geven wat er per straat aan de hand is en wat er in de tussentijd gebuurt is * = Met bewoners gesproken over: hun (indien van toepassing) geveltuin, rattenmeldingen in de straat of achtertuinen, (voedsel-) afval op straat & trottoir en afval dump plekken in de buurt en alternatieven voor voedselafval (bijzonders brood) te dumpen zo als brood bakken (zie beneden) Herman Costerstraat – bewoners berichten geen ratten op straat of trottoir gezien behalve soms in de struiken naast het speelterrein Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* → geveltuinen zijn er goed onderhouden Schalk-Burgerstraat – bewoner berichten dat er rattennesten onder de huizen en onder tegels voor hun huizen en in hun achtertuinen zitten – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* – geveltuinen zijn er goed onderhouden, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk (snoeien van laag en dicht groeiende struiken) Hillelaan – Vestia medewerkers berichten dat er rattennesten onder sommige huisen zitten → (2 rattenholen naar eigen observatie gezien) – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Joubertstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → met uitzondering richting de Breede Hilledijk Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* → speciaal met een heel actieve bewoner (bewoner die zelf met de gemeente bezig is om het probleem aan te gaan) Cronjéstraat – bewoners melden dat er elke dag een rat of meerdere ratten naast de nieubouw te zien – bouwvakkers melden dat zij elke ochtend bij het begin van hun werk ratten uit de gebouwen te zien lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) en bouwvakkers over campagne* Bothastraat – bewoners melden dat er elke dag een rat of meerdere ratten naast de nieubouw te zien (zie ook Cronjéstraat) Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) en bouwvakkers over campagne* Jacominerstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Leeuwensteinstraat – bewoners zien +/ - 3x per week een of meerdere ratten tegelijkertijd op het braak liggende terrein en soms in de speeltuin lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Beyersstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen, met uitzondering van het tuin naast de Pameijerschool Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* - toelichting over de rat in de stad voor studenten van de Pamijer school in planning Brede-Hilledijk – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → meestal langs het groenstreepje naast de straat (zuid kant) – op de noord kant van de straat wordt zeldzam een en nooit meerdere ratten tegenlijkertijd gezien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Bloemfonteinstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Hillestraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Parallelweg – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: - gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Hillekopplein – Vestia medewerkers berichten bijna elka dag een of merdere ratten bij de ingang va de metro tunnel zien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Hilledwarsstraat – bewoners berichten bijna nooit een rat op straat of trottoir te zien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne*
 • Boris
  Nov 28, 2017

  In het algemeen: - dit verslag bevat een overzicht over alle straten zuidelijk van de Paul Krugerstraat in de Afrikaanderwijk - hier gaat het vooral om een overzicht te geven wat er per straat aan de hand is en wat er in de tussentijd gebuurt is * = Met bewoners gesproken over: hun (indien van toepassing) geveltuin, rattenmeldingen in de straat of achtertuinen, (voedsel-) afval op straat & trottoir en afval dump plekken in de buurt en alternatieven voor voedselafval (bijzonders brood) te dumpen zo als brood bakken (zie beneden) Hilledijk - Bewoners zien meermaals per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of bij afvalcontainers lopen - bewoners berichten ook van ratten in de achtertuinen (zie ook Tweebosstraat) Uitgevoerde acties : - geveltuinen opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) - gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* Tweebosstraat – Bewoners zien meermaals per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of door de straat lopen – bewoners berichten ook van ratten in de achtertuinen (op elke straatkant), en een bewoner kon ook op een rattennest in het afgesloten binnenplaats wijzen (zie kaart) Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir en in het parkje verwijdert (+/- een keer per week) – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* De La Rey Straat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 30) over campagne* Christiaan De Wetstraat – bewoners zien regelmatig een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen (1-2x per week) Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* Afrikaanderplein en Afrikaanderpark – bewoners zien regelmatig ‘s avonds een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd langs de park, in de park en in de speltuin lopen (2-4x per week) – Vogelopvang Karel Schot heeft last van ratten → er zit een rattennest in de vogelkooi; zij hebben een gat onder de muur naast her park gegraven → bedreiging vooral voor jonge een kleine vogels – er zijn rattennesten in de botanische tuin, naast het water en in een stuk metselwerk dat aan het rand van de tuin zit; medewerkers berichten er geen last van te hebben een ze nauwelijks te zien – Paul van der Laer van de Duimdrop berichtte bijna elke avond een rat in de park bij de struiken gezien te hebben; hij bericht ook van ratten onder zijn container en in de struiken naast de containers Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* – al 2x tussen 14:00 en 18:00 in de park op “rattenjaagt” gewest (met honden, fretten en rookmachine) → 1x rat gevangen en +/- 3 gezien Johannes Brandstraat - bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : - geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) - gesprekken met bewoners (+/- 8) over campagne* Retiefstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : - geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Putselaan – Bewoners zien +/- 2x per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of bij afvalcontainers lopen Uitgevoerde acties : - gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak Martinus Steijnstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – enkele geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) → vele geveltuinen zijn opvallend goed onderhouden door actieve bewoners – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* Riebeekstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – enkele geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) → vele geveltuinen zijn opvallend goed onderhouden door actieve bewoners – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Pretorialaan – bewoners zien regelmatig ‘s avonds een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd langs de park en in de park lopen (2-4x per week) – een eigenaar van een cafe berichtet dat er sinds rond een jaar bijna geen rat op straat gezien heeft, behalve richting markt Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners en passanten (+/- 40) over campagne* – elke donderdag voedselresten op het plein en uit de boomspiegels verwijdert en gespreken met Roteb medewerkers gevoerd Transvaalstraat – bewoners zien +/ - 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir verwijdert (+/- een keer per week) Kaapstraat – bewoners zien +/ - 1x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir verwijdert (+/- een keer per week) Goede-Hoop-straat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Paul Krugerstraat – bewoners zien +/ - 2x per week een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → meestal naast de markt of bij parkeerdende auto's naast de markt en het braak terrein aan het oostelijke einde van de straat – medewerkers van De Rotterdamse Munt berichten vaak ratten op hun terrein te zien, vanwege de groenten op hun terrein → er zijn ook minimal 3 rattennesten op hun terrein Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés, winkels en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak – rattenvang actie met honden het terrein van De Rotterdamse Munt uitgevoert → 5 ratten gevangen Maashaven Oostzijde – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen, – soms worden er ratten naast het water gezien Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés, winkels en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak
 • pars
  Nov 22, 2017

  “Ik wil graag een huisratje, omdat ze slim zijn”. Tweebosstraat Bewoner: “De Tweebosstraat is de vieste straat van de Afrikaanderwijk” verklaart een bewoner uit de Tweebosstraat. Veel overlast, zoals zwerfvluil, wordt veroorzaakt door de cafe’s op elke hoek van de stat bij de Putselaan. Het team van Creatief Beheer aan het werk in de Tweebosstraat Hilledijk Bewoner in de deuropening (waar ik aanbel) “Ik wist niet dat je geen brood buiten mag gooien voor de vogels. Een buurvrouw verderop vertelde het me”. Ik vertel over de Broodnodig bakken. Hij ken t deze niet en gaat informatie hierover op internet zoeken. Inhoud van Broodnodig bak Tweebosstraat Ali, een jonge bewoner “Ik wil graag een huisratje, omdat ze slim zijn”. Ik zag een dode rat bij de plantenbak wat verderop in de straat, waar die witte fiets staat. Een rat buiten is niet slim en stinkt als ie dood is. Hij ruikt net zo als die gele bloemen daarginds. Met z’n handen geeft hij aan hoe groot een rat is, met en zonder staart.

Creatief Beheer

Bentincklaan 43C
3039 KH Rotterdam

0614183001

info@creatiefbeheer.nl

Social