top of page

Twee alternatieven voor Feyenoord City 

Two alternatives for Feyenoord City

Concept Gebiedsontwikkeling linker maasoever (als alternatief voor Feyenoord City)

Gebiedsontwikkeling waarbij de Kuip gerenoveerd wordt en de wijk via een

overkapping wordt verbonden met de rivier. Zo kan een divers woningaanbod worden

gerealiseerd in samenspraak van alle baathouders.

Gemaakt door IRIX architects

Concept of area development on the left bank of the Maas

Area development where the Kuip is being renovated and the district is connected to the river by means of a green corridor. A diverse range of properties can be realized in consultation with all beneficiaries and, if necessary.

Created by IRIX architects

bottom of page