top of page

Gezondheidstabel Stadsgeneeskunde                               RELEVANTE LINKS

 

Stadsgeneeskunde gaat uit van een ‘dynamische leefomgeving’, die effect heeft op onze omgeving en die per individu verschilt. Deze omgeving omvat ook arbeid en sociale omgang. Om deze leefomgeving te kunnen definiëren hebben we vijf ‘leefvelden’ onderscheiden die effect hebben op onze gezondheid. Stadsgeneeskunde draait om het optimaliseren van deze leefomgeving. Ieder leefveld heeft een schaal waar negatieve effecten en positieve effecten op gezondheid kunnen worden gekwalificeerd en gekwantificeerd. Deze tabel kan worden ingevuld met reeds bekende risico’s op het gebied van gezondheid die vervolgens onderling kunnen worden vergeleken.

In de tabel is zo te zien waar per wijk en per individu de grootste risico’s en dus ook de grootste kansen voor preventie liggen. Tevens toont de tabel ook de andere gunstige effecten naast gezondheidswinst, bijvoorbeeld klimaatadaptatie, integratie en re-integratie, biodiversiteit en waardecreatie vastgoed. 

Leefveld klimaat schaal blootstelling

Negatief                                Positief

Seizoenen                                                         extremen                                                                  variatie 

Wind                                                                 storm                                                                        aangenaam ventilatie

Water                                                                overlast                                                                     waterbuffer 

Temperatuur                                                    te koud of te warm                                                  aangenaam

Zon                                                                    te veel of te weinig                                                   voldoende (vitamine D, depressie)

Leefveld Ecologie schaal evenwicht

Negatief                                Positief

Verontreiniging                                                 vervuild                                                                    schoon

Microben                                                           ziektes                                                                      weerstand en stofwisseling

Voeding                                                             vergiftiging/besmetting                                          Nuttige stoffen

Leefveld Stadsnatuur schaal aanwezig

Negatief                                Positief

Kwantiteit                                                          weinig                                                                       veel

Kwaliteit                                                            slecht                                                                        goed

Leefveld Bewegen schaal bewegingspatroon

Negatief                                Positief

Arbeid                                                               binnen en stilzitten                                                  buiten en gevarieerd

Spelen                                                              weinig buiten                                                            veel buiten

Sporten                                                            niet                                                                            regelmatig 

Leefveld Sociale omgang schaal interactiepatroon

Negatief                                Positief

Kwantiteit                                                          niet of nauwelijks                                                    voldoende

Kwaliteit                                                            mechanisch                                                              wederkerig en inspirerend

bottom of page