top of page

Waarom?

De grootste bedreiging van onze gezondheid is ‘onze levensstijl’

In steden is gedurende de vorige eeuw door betere huisvesting, riolering, schonere lucht heel veel gezondheidswinst gemaakt voor de bewoners. (fysieke focus)

Momenteel is nog slechts 6% van onze ziektelast (maatschappelijke kosten van ziekte) te wijten aan fysieke oorzaken. De overige 94% heeft samengestelde oorzaken en is het best te omschrijven als ‘onze levensstijl’.

De cijfers tonen ook aan dat mensen aan de zogenaamde ‘onderkant van onze samenleving’ aanmerkelijk korter leven en ook veel vaker last hebben van chronische aandoeningen. 

 

Is dit de ‘fout’ is van deze mensen zelf ?

 

 

Stadsgeneeskunde strategische collectieve interventie

Tegelijkertijd is het meedoen en het nemen van ‘eigen verantwoordelijkheid’ de enige weg om deze impasse te doorbreken. Mensen helpen elkaar graag en sociale omgang is een noodzaak voor welbevinden en gezondheid. Hier liggen enorme kansen als dit op een goede manier wordt vormgegeven, waarbij het participatieve ‘meedoen’ voor zowel het individu als de gemeenschap voordelen te heeft.

Door ervoor te zorgen dat mensen ‘automatisch’ meer bewegen, minder en gezonder eten, minder stress ervaren en minder eenzaam zijn, wordt het vele malen eenvoudiger om ook de ‘afgeleide risicofactoren’ positief te beïnvloeden. Immers mensen, die veel bewegen, gezond eten, weinig stress hebben en niet eenzaam zijn zullen ook minder roken, alcohol drinken en drugs gebruiken.

bottom of page