info@creatiefbeheer.nl
Oct 26, 2017

Proefcampagne Afrikaanderwijk (eerste week)

0 comments

 

Proefcampagne Afrikaanderwijk

Begin oktober is de eerste proefcampagne gestart in de Afrikaanderwijk. https://www.dokterbiemans.nl/proefcampagne-afrikaanderwijk Creatief Beheer kent deze wijk goed, we zijn hier al 8 jaar actief met het participatief vergroenen van de wijk. We hebben het project verzonnen ook juist vanwege de ratten op onze parken en het feit dat mensen dat vies vinden en er hun kinderen niet laten spelen. Bovendien krijgt groen vaak de schuld omdat ratten zich er kunnen verschuilen.

Er is in deze wijk extra inzet gepleegd op het gebied van schoon, heel en veilig, https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilig/Wijkveiligheidsactieprogramma.pdf om reden dat er veel over ratten en zwerfvuil werd geklaagd. Het leek ons verstandig eerst eens goed te onderzoeken hoeveel ratten er nu precies zijn, waar ze gezien worden en wat precies de overlast is (visueel, knaagschade, ratten in huis). We willen hier complementair zijn aan wat er al gebeurd. In de maand oktober gaan we eerst alle betrokkenen inventariseren en wie er allemaal mee bezig zijn en waar de gaten vallen.

In de maanden oktober en november zijn we met een team van Tuinmannen en vrijwilligers, drie dagen in de wijk aanwezig. We halen afval, ratten en informatie uit de wijk. Wat het vangen betreft maken we gebruik van beproefde methodes.

In de wijk zijn al veel klemmen van de gemeente aanwezig. We zetten nu in op gifvrij vangen, omdat dit de grootste uitdaging is vanwege het recente verbod op het gebruik van gif.

We werken daarnaast met een groep rattenvangers, die met honden en fretten ratten vangen. Deze manier komt het dichtst bij de natuurlijke manier waarbij ratten prooidier zijn en worden gedood door bijvoorbeeld vossen, steenmarters, uilen, katten en honden. We hebben vrijdag 6 oktober een eerste vangactie gedaan, waarbij we 4 levende en 2 dode (!) ratten zagen. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1792155637481004&set=a.101559876540597.3507.100000597557983&type=3&theater De honden hebben een rat gedood bij de brede Hilledijk. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de honden ruiken waar de ratten zitten en zo krijgen we een betere indruk hoeveel er zijn en waar ze zitten. Onze eerste indruk is dat er toch duidelijk minder ratten zijn dan voorheen. Of dit zo is en waarom zullen we de komende weken hopelijk uitvinden.

Alles is te volgen via www.rattenparadijs.nl. Wekelijks zullen we verslag doen van wat we tegenkomen. Iedereen die iets over ratten kwijt wil kan dit doen via ons rattenforum. https://www.dokterbiemans.nl/forum

Het Rattenparadijs wil de kennis en kunde rond natuur, gezondheid en ratten verbinden om zo te komen tot een strategie van effectief integraal beheer. Ons inziens ligt de oplossing bij de bestrijding van rattenoverlast naast een schone buitenruimte ook in meer en beter onderhouden stadsnatuur. Alleen schoon, heel en veilig doet weinig aan de grijze saaie buitenruimte, desinteresse, anonimiteit, onveiligheid op straat. Door de boodschap als geheel positief te maken en via persoonlijk contact over te brengen in de wijk, zijn mensen eerder bereid mee te werken. Op deze wijze zijn ook andere plaagdieren te controleren. Dit is hoe de rat ons de weg wijst naar een groenere gezondere stad.

Rattencongres

Er is veel expertise op het gebied van vangen, maar veel minder op het gebied van natuurlijk gedrag van ratten. Juist door deze kennis zijn nieuwe strategieën te ontwikkelen die de rattenpopulatie in steden zodanig te beheren, dat er geen overlast ontstaat.

De rattenoverlast is in feite een symptoom van ‘iets anders’ en hier toont zich ook de mogelijkheid dat door de rattenoverlast op te lossen er ook een heleboel andere problemen op te lossen zijn. Een win-win situatie (doorbraak) op het gebied van preventieve geneeskunde teneinde de ‘werkelijke risico’s voor de volksgezondheid’ aan te pakken. Eigenlijk is dat een hele mooie vondst en strategie, die ook gedragen wordt door de meeste mensen die we spreken, inclusief de experts bij de gemeente.

Een natuurlijke groene omgeving, waar kinderen vrij en vaak kunnen buitenspelen is goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en het welbevinden van bewoners. Als dit ook verbonden wordt met een prettige sociale omgang tijdens de activiteiten wordt het nog effectiever. Het gaat hier om een groot effect, een groene wijk heeft bijvoorbeeld 15% minder overgewicht en 30% minder depressies bij bewoners.

 

New Posts
 • Boris
  Nov 28, 2017

  In het algemeen: - dit verslag bevat een overzicht over alle straten noordelijk van de Paul Krugerstraat in de Afrikaanderwijk - hier gaat het vooral om een overzicht te geven wat er per straat aan de hand is en wat er in de tussentijd gebuurt is * = Met bewoners gesproken over: hun (indien van toepassing) geveltuin, rattenmeldingen in de straat of achtertuinen, (voedsel-) afval op straat & trottoir en afval dump plekken in de buurt en alternatieven voor voedselafval (bijzonders brood) te dumpen zo als brood bakken (zie beneden) Herman Costerstraat – bewoners berichten geen ratten op straat of trottoir gezien behalve soms in de struiken naast het speelterrein Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* → geveltuinen zijn er goed onderhouden Schalk-Burgerstraat – bewoner berichten dat er rattennesten onder de huizen en onder tegels voor hun huizen en in hun achtertuinen zitten – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* – geveltuinen zijn er goed onderhouden, maar er zijn nog verbeteringen mogelijk (snoeien van laag en dicht groeiende struiken) Hillelaan – Vestia medewerkers berichten dat er rattennesten onder sommige huisen zitten → (2 rattenholen naar eigen observatie gezien) – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Joubertstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → met uitzondering richting de Breede Hilledijk Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* → speciaal met een heel actieve bewoner (bewoner die zelf met de gemeente bezig is om het probleem aan te gaan) Cronjéstraat – bewoners melden dat er elke dag een rat of meerdere ratten naast de nieubouw te zien – bouwvakkers melden dat zij elke ochtend bij het begin van hun werk ratten uit de gebouwen te zien lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) en bouwvakkers over campagne* Bothastraat – bewoners melden dat er elke dag een rat of meerdere ratten naast de nieubouw te zien (zie ook Cronjéstraat) Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) en bouwvakkers over campagne* Jacominerstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Leeuwensteinstraat – bewoners zien +/ - 3x per week een of meerdere ratten tegelijkertijd op het braak liggende terrein en soms in de speeltuin lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Beyersstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen, met uitzondering van het tuin naast de Pameijerschool Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* - toelichting over de rat in de stad voor studenten van de Pamijer school in planning Brede-Hilledijk – bewoners zien +/ – 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → meestal langs het groenstreepje naast de straat (zuid kant) – op de noord kant van de straat wordt zeldzam een en nooit meerdere ratten tegenlijkertijd gezien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Bloemfonteinstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Hillestraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Parallelweg – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties: - gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Hillekopplein – Vestia medewerkers berichten bijna elka dag een of merdere ratten bij de ingang va de metro tunnel zien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Hilledwarsstraat – bewoners berichten bijna nooit een rat op straat of trottoir te zien Uitgevoerde acties: – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne*
 • Boris
  Nov 28, 2017

  In het algemeen: - dit verslag bevat een overzicht over alle straten zuidelijk van de Paul Krugerstraat in de Afrikaanderwijk - hier gaat het vooral om een overzicht te geven wat er per straat aan de hand is en wat er in de tussentijd gebuurt is * = Met bewoners gesproken over: hun (indien van toepassing) geveltuin, rattenmeldingen in de straat of achtertuinen, (voedsel-) afval op straat & trottoir en afval dump plekken in de buurt en alternatieven voor voedselafval (bijzonders brood) te dumpen zo als brood bakken (zie beneden) Hilledijk - Bewoners zien meermaals per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of bij afvalcontainers lopen - bewoners berichten ook van ratten in de achtertuinen (zie ook Tweebosstraat) Uitgevoerde acties : - geveltuinen opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) - gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* Tweebosstraat – Bewoners zien meermaals per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of door de straat lopen – bewoners berichten ook van ratten in de achtertuinen (op elke straatkant), en een bewoner kon ook op een rattennest in het afgesloten binnenplaats wijzen (zie kaart) Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir en in het parkje verwijdert (+/- een keer per week) – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* De La Rey Straat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 30) over campagne* Christiaan De Wetstraat – bewoners zien regelmatig een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen (1-2x per week) Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* Afrikaanderplein en Afrikaanderpark – bewoners zien regelmatig ‘s avonds een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd langs de park, in de park en in de speltuin lopen (2-4x per week) – Vogelopvang Karel Schot heeft last van ratten → er zit een rattennest in de vogelkooi; zij hebben een gat onder de muur naast her park gegraven → bedreiging vooral voor jonge een kleine vogels – er zijn rattennesten in de botanische tuin, naast het water en in een stuk metselwerk dat aan het rand van de tuin zit; medewerkers berichten er geen last van te hebben een ze nauwelijks te zien – Paul van der Laer van de Duimdrop berichtte bijna elke avond een rat in de park bij de struiken gezien te hebben; hij bericht ook van ratten onder zijn container en in de struiken naast de containers Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* – al 2x tussen 14:00 en 18:00 in de park op “rattenjaagt” gewest (met honden, fretten en rookmachine) → 1x rat gevangen en +/- 3 gezien Johannes Brandstraat - bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : - geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) - gesprekken met bewoners (+/- 8) over campagne* Retiefstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : - geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Putselaan – Bewoners zien +/- 2x per week een enkel rat (bijna nooit meerdere tegelijkertijd) in het groenstreepje of bij afvalcontainers lopen Uitgevoerde acties : - gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak Martinus Steijnstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – enkele geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) → vele geveltuinen zijn opvallend goed onderhouden door actieve bewoners – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* Riebeekstraat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen Uitgevoerde acties : – enkele geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) → vele geveltuinen zijn opvallend goed onderhouden door actieve bewoners – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* Pretorialaan – bewoners zien regelmatig ‘s avonds een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd langs de park en in de park lopen (2-4x per week) – een eigenaar van een cafe berichtet dat er sinds rond een jaar bijna geen rat op straat gezien heeft, behalve richting markt Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners en passanten (+/- 40) over campagne* – elke donderdag voedselresten op het plein en uit de boomspiegels verwijdert en gespreken met Roteb medewerkers gevoerd Transvaalstraat – bewoners zien +/ - 2x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 25) over campagne* – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir verwijdert (+/- een keer per week) Kaapstraat – bewoners zien +/ - 1x per week een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – geveltuinen (en plantenbakken) opgeknapt (zwerfvuil & onkruid verwijderd en struiken gesnoeid) – gesprekken met bewoners (+/- 15) over campagne* – afval naast containers in de bak gezet en voedselafval op trottoir verwijdert (+/- een keer per week) Goede-Hoop-straat – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen – bewoners berichten meer dan 2x peer week en rat in hun achtertuinen te zien lopen, speciaal bewoners met tuinen aan de Arend grensend Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 5) over campagne* Paul Krugerstraat – bewoners zien +/ - 2x per week een, en soms meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen → meestal naast de markt of bij parkeerdende auto's naast de markt en het braak terrein aan het oostelijke einde van de straat – medewerkers van De Rotterdamse Munt berichten vaak ratten op hun terrein te zien, vanwege de groenten op hun terrein → er zijn ook minimal 3 rattennesten op hun terrein Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 20) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés, winkels en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak – rattenvang actie met honden het terrein van De Rotterdamse Munt uitgevoert → 5 ratten gevangen Maashaven Oostzijde – bewoners zien zeldzaam een, en nooit meerdere ratten tegelijkertijd op straat of trottoir lopen, – soms worden er ratten naast het water gezien Uitgevoerde acties : – gesprekken met bewoners (+/- 10) over campagne* – gesprekken met eigenaars van cafés, winkels en bakkerijen begonnen over afvalprobleem en broodbak
 • pars
  Nov 22, 2017

  “Ik wil graag een huisratje, omdat ze slim zijn”. Tweebosstraat Bewoner: “De Tweebosstraat is de vieste straat van de Afrikaanderwijk” verklaart een bewoner uit de Tweebosstraat. Veel overlast, zoals zwerfvluil, wordt veroorzaakt door de cafe’s op elke hoek van de stat bij de Putselaan. Het team van Creatief Beheer aan het werk in de Tweebosstraat Hilledijk Bewoner in de deuropening (waar ik aanbel) “Ik wist niet dat je geen brood buiten mag gooien voor de vogels. Een buurvrouw verderop vertelde het me”. Ik vertel over de Broodnodig bakken. Hij ken t deze niet en gaat informatie hierover op internet zoeken. Inhoud van Broodnodig bak Tweebosstraat Ali, een jonge bewoner “Ik wil graag een huisratje, omdat ze slim zijn”. Ik zag een dode rat bij de plantenbak wat verderop in de straat, waar die witte fiets staat. Een rat buiten is niet slim en stinkt als ie dood is. Hij ruikt net zo als die gele bloemen daarginds. Met z’n handen geeft hij aan hoe groot een rat is, met en zonder staart.

Creatief Beheer

Bentincklaan 43C
3039 KH Rotterdam

0614183001

info@creatiefbeheer.nl

Social