top of page
PROEFCAMPAGNE Afrikaanderwijk

In de maanden oktober en november halen we afval en informatie uit de Afrikaanderwijk

Beste Rattenliefhebbers,

 

Het rattenparadijs is begonnen aan een nieuwe fase. We hebben op basis van alle gesprekken en bevindingen een plan van aanpak gemaakt, dat wat ons betreft de meeste kans op succes biedt. 

We zijn begin oktober gestart met een wijkbrede rattencampagne in de Afrikaanderwijk. Dit is een eerste proefcampagne en loopt van begin oktober tot eind november dit jaar. Hierbij focussen we ons op de rattenoverlast en het vele zwerfvuil in de wijk. In lijn met het gemeentelijk beleid willen we de oorzaken van rattenoverlast wegnemen. Tegelijkertijd streven we naar een wijkbrede bewustwording wat betreft gezondheid en preventie m.b.t .ratten. Met deze interventie die complementair is aan het gemeentelijk beleid willen we een gedragsverandering bij bewoners teweeg willen brengen. Zowel rattenoverlast als veel zwerfvuil zijn hardnekkige problemen. Om deze op te lossen is medewerking van bewoners noodzakelijk. Dit vraagt bewustwording over de oorzaken, maar ook eigenaarschap en trost op de buitenruimte. 

Een duurzame oplossing is te vinden in een schone, hele veilige buitenruimte, die ook een mooie en groene uitstraling heeft. Dit betekent maximaal onderhoud in plaats van minimaal onderhoud en dit kan alleen als mensen mee gaan doen.

Door daadwerkelijk aanwezig te zijn in de wijk drie dagen per week waar we met onze tuinmannen en vrijwilligers waar nodig voedselresten te verwijderen.

 

Hier vind u het verslag van de eerste twee weken

 

Rattencampagne week 40

 

Campagneteam

Het campagneteam bestaat uit de vaste Tuinmannen, die al werken in de wijk. Boris Stein doet de algehele coördinatie, Tuinvrouwen Hieke Pars en Marianne Bakelaar, Tuinman Stanley Pashouwer. Frank Boerboom is toegevoegd aan het team omdat hij 5 jaar de Tuinman(m/v) van de Afrikaanderwijk was en de buurt heel goed kent. Hij zorgt voor de contacten met wijkorganisaties en scholen. Daarnaast zorgen Rini Biemans en Suzanne Veenman voor de contacten op beleidsniveau en met de pers.

 

Wijkacties

De eerste week hebben we ons globaal georiënteerd. We kijken hierbij naar het beleid, wie of wat zijn al bezig met dit probleem, wat is er gebeurd, wat is er bekend over ratten. Daarnaast de frontlijn observaties in de praktijk, waar worden ratten gezien, waaruit bestaat de overlast, waar wordt afval weggegooid, etc.

 

Op vrijdag 6 oktober hebben we een rattenvangactie met honden gedaan in de wijk op en rond het Afrikaanderpark en bij de Brede Hilledijk. Dit zijn de twee plekken waar volgens bewoners de meeste ratten worden gezien. We hebben 4 ratten gezien, 2 dode ratten gevonden en een rat gevangen.

 

Binnenterrein de Arend is als eerste goed schoongemaakt en we hebben een rondgang gemaakt langs alle clubs en organisaties rond het Afrikaanderplein, speeltuin, duimdrop, botanische tuin  en de vogelopvang.

 

Rattenoverleg

Deze week hebben we onze plannen gecommuniceerd aan alle deelnemers van het rattenoverleg tot nog toe en we hebben een bijeenkomst voor betrokkenen georganiseerd op vrijdag 6 oktober.

 

Communicatie

Op onze website is onder de domeinnaam www.rattenparadijs.nl een omgeving ingericht waarop het project te volgen is en mensen input kunnen geven. 

 

 

Rattencampagne week 41

 

Wijkacties

We zijn verder gegaan met het opruimen en hebben de straten met geveltuinen langsgelopen, waar we de bewoners al kennen. We hebben met ze gesproken over de rattenoverlast, of en waar ze ratten hebben gezien. Waar er afval wordt gedumpt.

 

Communicatie

Er zijn visitekaartjes geprint met het webadres, die we in de wijk ronddelen zodat mensen weten waar ze zaken kunnen melden en informatie kunnen vinden. Tevens hebben we een facebookpagina geopend.

 

Media

Op dinsdag is een reporter van vroege vogels geweest om een item te maken voor de radio, deze wordt uitgezonden zondag 22 oktober. Het interview is gedaan door Andre de Baerdemaker van Bureau Stadsnatuur en Rini Biemans. Donderdag heeft een reporter een livereportage gemaakt voor Radio Rijnmond over het project. We ontdekten toen toevallig dat drie vallen in het park gewoon open konden, terwijl de klemmen op scherp stonden.

 

Voorlopige Conclusie

Onze indruk is dat er momenteel minder ratten zijn. De mensen die we spraken gaven tegenstrijdige antwoorden, volgens sommigen is het verminderd en volgens anderen vermeerderd. 

Tijdens de vangactie van zo’n drie uur hebben we slechts 4 ratten gezien. Ook hebben we twee dode ratten gevonden, dit zou erop kunnen wijzen dat er vergif is gebruikt. 

Opmerkelijk is dat bij drie vallen in het Afrikaanderpark de deksels gewoon open konden, terwijl de klemmen op scherp stonden met geschimmelde pindakaas. Dit duidt erop dat deze vallen niet regelmatig gecontroleerd worden. Dit is gevaarlijk voor spelende kinderen, we hebben dit gemeld aan de gemeente.

Het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. We vragen dan ook mensen die informatie hebben dit te melden op het rattenforum of contact met ons op te nemen info@creatiefbeheer.nl

bottom of page