top of page

TMF Bospolder Tussendijken (projectinformatie)

 

Door een projectgroep onder regie van Ines Balkema van het stedelijk platform Right to Challenge wordt nu gezamenlijk het eerste ‘stadsgeneeskunde traject’ vormgegeven via een stapsgewijze opbouw richting de gewenste integrale praktijk met alle betrokken partners. 

 

Tuinmanfonds

Het Tuinmanfonds is een groeifonds met uitvoering en dat dient als sturings- en meetinstrument voor de nieuw praktijk. Het fonds is opgebouwd uit modules, dit zijn op zichzelf staande opdrachten, die we kunnen verbinden in de fondsvorm.

Per module kan de input en de output vastgesteld worden, de meerwaarde ontstaat door de verbindingen en groei. Ieder jaar kunnen de modules opnieuw worden vastgesteld op basis van de ervaringen en resultaten. Dit is overigens de manier waarop we al werkten en dat ging goed. 

 

Fondsopbouw

Hier gaat het erom de twee gescheiden domeinen fysiek en sociaal zoveel mogelijk integraal te verbinden in ketens.  (meer info stadsgeneeskunde methodiek)

 

Per wijk is voor een traject een maximum basisbedrag van € 100.000 euro nodig. Meer dan 100.000 is niet nodig omdat we met dezelfde middelen steeds meer output genereren. De kosten van een traject blijven zo hetzelfde en het maatschappelijk rendement stijgt. Dit komt omdat alle overige inspanningen beter geborgd worden in de gemeenschap (community of practice).

 

Plan van Aanpak

Om deze reden stellen we de totale input van 2018 op 100.000 euro ex BTW om vervolgens te kijken wat we er voor kunnen doen en hoe en met wie we dit organiseren. Dit bedrag staat voor 400 Tuinmandagen en zo’n 1200 participatiedagen. Met deze inzet kunnen we drie dagen in de week aanwezig zijn en werken in de wijk en kunnen we gestaag groeien in kwantiteit en kwaliteit. 

 

Community of Practice

Bospolder/tussendijken is een gebied waar Creatief Beheer sinds 2004 actief is en waar we een groot netwerk hebben opgebouwd van bewoners en professionals. 

 

Verhuizen Proefpark

Het Proefpark gaat na 14 jaar verdwijnen en we willen deze groene waarde graag laten doorgroeien in wijk. Dit betekent voor 2018 extra ‘verhuiskosten’ voor een aantal elementen. Hoeveel is nu niet te zeggen en het zou ook evt binnen de begroting kunnen. Het belangrijkste nu is een stevige basis voor de toekomst. Daarom willen we het concept kindvriendelijkheid met de stadsgeneeskunde groep verder uitwerken om te komen tot een buitenspeelgarantie voor de wijk. 

bottom of page