top of page

Beste Rattenliefhebbers,
 
Het eerste jaar van het Rattenparadijs zit er bijna op. We hebben met veel mensen over ratten gesproken, veel over ratten gelezen en uiteindelijk ook nog ratten gevangen. We merkten al snel tijdens gesprekken met experts dat vangen geen duurzame oplossing biedt. En ook beseften we dat het idee van een grote kooi toch veel meer voeten in de aarde had dan we dachten. Bovendien wat doen we met de gevangen levende ratten?
Zodra het eerste persbericht door Citylab010 in december was rondgestuurd stond de telefoon die dag roodgloeiend. Ratten maken iets los bij mensen. Ook gedurende het jaar hadden we niet te klagen over mediabelangstelling. Veel mensen zijn overdreven bang voor de rat en zijn toebedeelde gezondheidsrisico’s. De gevaren voor de gezondheid door infectieziekten, die worden overgedragen door de rat, zijn inmiddels minimaal (0,000005%). Het gevaar voor onze gezondheid schuilt tegenwoordig vooral in de indirecte gevolgen veroorzaakt door onze angst voor ratten. Kinderen worden binnen gehouden. Stadsnatuur wordt vaak ten onrechte als veroorzaker gezien.
 
Al snel zaten we met een aantal dilemma’s, het beeld dat we van de rat hebben is niet realistisch en extreem negatief gekleurd. Dus ja de rat is misschien overlastgevend en je kunt er ziek van worden. Maar dit staat in geen verhouding met de feiten.
We besloten de fabels en feiten te scheiden en realistische informatie over de rat te verzamelen als basis voor onze aanpak. Omdat diervriendelijk beheer een hele lastige is, hebben we gekozen voor natuurlijk beheer zonder gif. Dat laatste is belangrijk want ratten ontwikkelen snel resistentie en op dat moment voer je ze gewoon bij. Bovendien wordt de voedselketen vervuild met gif met negatieve gevolgen voor de rest van de stadsnatuur en ook onze eigen leefomgeving.

 

Het beeld voor duurzaam beheer van de rattenpopulatie in de stad is helder: minder voedsel, minder schuilplekken en meer natuurlijke vijanden. Wat betreft stadsnatuur is de situatie ook helder. Hoe meer groen hoe meer schuilplaatsen. Tegelijkertijd gaat in het stadsgroen ook de ecologische oplossing (evenwicht en natuurlijke vijanden) schuil om de populatie te beheren. Meer stadsgroen werkt dus alleen als dit goed wordt onderhouden, schoongemaakt en waar nodig gesnoeid. Dat laatste is precies wat Creatief Beheer met haar Tuinmanaanpak doet. Nu ontstaat er een nieuw en zeer strevenwaardig doel; een natuurlijke groene omgeving, waar kinderen vrij en vaak kunnen buitenspelen. Dit is goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen, maar ook een probaat middel tegen rattenoverlast.
 

Vanuit deze gedachten zijn we in oktober een proefcampagne gestart in de Afrikaanderwijk. Een wijk waar er sprake is van een hardnekkige ‘rattenplaag’. We hebben een internetdomein www.rattenparadijs.nl ingericht, een facebookpagina geopend, een logo, pet en visitekaartjes gemaakt. In de maanden oktober en november zijn we drie dagen per week met tuinmannen en vrijwilligers in de wijk aanwezig geweest. We saneerden het groen, ruimden waar nodig zwerfafval en spraken mensen aan. Op deze manier inventariseerden we waar de ratten zich bevonden, waar afval werd gedumpt en door wie. Ook vroegen we wat nu precies de overlast was.
Wat betreft het vangen hebben we in deze campagne een andere optie verkend, namelijk ratten vangen met terriërs en fretten. Dit lijkt het meest op de manier hoe ratten natuurlijk worden weggevangen en gedood door hun vijanden (katten, honden, steenmarters, uilen en vossen). Het heeft ook als bijkomend voordeel omdat de honden de ratten goed ruiken en het dus een indruk geeft hoe groot de populatie is. Deze vangmethode past ook veel beter bij de doelstelling.
 
De eerste proefcampagne (https://www.dokterbiemans.nl/proefcampagne-afrikaanderwijk) is bijna afgerond. Er komen nog een aantal voorlichtingslessen op een buurtschool 13 december en een laatste rattenjacht op zondag 10 december. In de wintermaanden gaan we alles uitwerken en starten we met de voorbereiding van het nieuwe seizoen en het internationale rattencongres voor eco-sociaal beheer van de buitenruimte in 2018.
 
Op donderdag 14 december organiseren we in de presentatieruimte van de Veldacademie Waalhaven Oostzijde 1 een rattenoverleg, alwaar we onze resultaten en plannen voor het vervolg zullen presenteren en bespreken. Deze bijeenkomst is openbaar en gratis. Wel graag aanmelden (info@creatiefbeheer.nl). We sluiten ditmaal feestelijk af met een borrel.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Rini Biemans

bottom of page