top of page


Het Rattenparadijs

Het rattenparadijs is bedacht als antwoord op de toegenomen rattenoverlast en de geringe kennis bij mensen over de gunstige effecten van natuur op gezondheid in de wijken waar Creatief Beheer actief is. Citylab010 heeft december 2016 het project een subsidie verleend. Al snel bleek dat veruit de meeste professionals, die we spraken vangen redelijk zinloos vinden, als je niets aan de oorzaak doet. Bovendien is vangen van ratten al een groot probleem op zich, laat staan diervriendelijk vangen. Lees verder project fase 1


Ratten wijzen ons de weg

Er is veel expertise op het gebied van vangen, maar veel minder op het gebied van natuurlijk gedrag van ratten. Juist door deze kennis zijn nieuwe strategieën te ontwikkelen die de rattenpopulatie in steden zodanig te beheren, dat er geen overlast ontstaat. Daarnaast ontstaat er een win-win situatie als we dit verbinden met preventieve geneeskunde teneinde de ‘werkelijke risico’s voor de volksgezondheid’ aan te pakken.

Deze strategie heeft Arie van Baarle (User Advocate) verder uitgewerkt presentatie en hieruit zijn ook de diensten en producten gerold, die we als rattenparadijs ontwikkelen.

Rattencampagne                                                                                                            Rattenoverleg                                                                                                               Rattencongres
 

bottom of page