top of page

Laatste rattenjacht in proefcampagne Afrikaanderwijk


In oktober en november 2017 hebben we in het kader van ons project voor eco-sociaal beheer van de rattenpopulatie in de stad een eerste proefcampagne uitgevoerd in de Afrikaanderwijk. Dit is praktijkonderzoek en uitvoering in een. Enerzijds zorgen we dat alle voedselresten in de wijk worden opgeruimd door Tuinmannen en vrijwilligers. Anderzijds gaan we in gesprek met bewoners en maken we een inventarisatie van waar voedsel wordt gedumpt en waar de rattennesten zich bevinden. Al doende leren we verschillende partijen en professionals kennen en de ketens waarin wordt samengewerkt.

Het beeld voor duurzaam beheer van de rattenpopulatie in de stad is helder. Hoe meer stadsnatuur hoe minder ratten, mits deze stadsnatuur goed wordt beheerd. In het stadsgroen ligt namelijk de ecologische oplossing verborgen (evenwicht en natuurlijke vijanden) om de populatie duurzaam te beheren. Meer stadsgroen werkt dus alleen als dit goed ook wordt onderhouden, schoongemaakt en waar nodig gesnoeid. Dat laatste is dus precies wat Creatief Beheer met haar Tuinmanaanpak beoogt. Daarnaast hebben we ook een aantal voorlichtingslessen op scholen georganiseerd.

Wat betreft het vangen hebben we in dit project een andere optie verkend, namelijk ratten vangen met terriërs en fretten. Met een groep professionals hebben we dit reeds twee keer gedaan. Dit lijkt het meest op de manier hoe ratten natuurlijk worden weggevangen en gedood door hun vijanden (katten, honden, steenmarters, uilen en vossen). Het heeft ook als bijkomend voordeel dat de honden de ratten goed ruiken en het dus een goede indruk geeft waar de ratten zich bevinden. Deze vangmethode past beter bij de doelstelling eco-sociaal beheer dan de vangkooien die we eerst wilden maken.

Aanstaande zondag is de laatste rattenjacht in de wijk en tevens het einde van de proefcampagne. Tijdens deze jacht bezoeken we een aantal plekken in de wijk waar ratten zijn gesignaleerd en waar we deze met de honden proberen te vangen. Wilt u hiervan getuige zijn kunt u meelopen. We verzamelen om 14:00 uur in Café de Sluis Hilledijk 247-B. De jacht het duurt tot ongeveer 17:00 uur.

We sluiten weer af in Café de Sluis, voor de mensen die willen napraten en borrelen.

Door het rattenprobleem, zwerfvuil en stadsnatuur te verbinden in één campagne is het mogelijk alle betrokkenen in de praktijk te betrekken. Schoon, heel en veilig als eerste doel, maar groen, gezond en gezellig als evenzo belangrijke tweede doel.

Het verminderen van rattenoverlast is zo tegelijkertijd het bevorderen van een veilige groene omgeving in de wijk. Na overleg met Citylab010 is besloten deze integrale doelstelling na te streven en dat drukt het ‘vangen van ratten’ naar de achtergrond als oplossing. Want ‘vangen’ brengt de werkelijke oplossing niet dichterbij. We hebben afgesproken complementair te werken aan het gemeentelijk beleid, dat ook de voorkeur geeft preventie en duurzaam beheer.

Het rattenparadijs gaat dus over veel meer dan ratten alleen. Het streeft een natuurlijke groene buitenruimte na, waar kinderen vrij en vaak kunnen buitenspelen. Dit is goed voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en bewoners, maar ook een probaat middel tegen rattenoverlast. Op deze wijze wijst de rat ons de weg naar een gezondere stad, het aardse paradijs.

Hopelijk draagt dit bij aan het begrip rondom ratten in de stad en hoe hier verstandig mee om te gaan. Meer informatie is te vinden op rattenparadijs.nl

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page