top of page

Antenne Rotterdam metamorfose

Antenne Rotterdam gaat verdwijnen als website en komt weer terug in een andere gedaante. Een beetje als een rups die een cocon spint om er vervolgens als een vlinder uit te voorschijn te komen. Antenne Rotterdam is ooit begonnen ter ondersteuning van de manifestatie KOORTS en is toentertijd ingericht als platform voor culturele communicatie. De website van Antenne Rotterdam is ontworpen en gebouwd in 2005 en sindsdien zijn het internet en de mogelijkheden ontploft. Het is ondoenlijk om de website als geheel te vernieuwen en bovendien een website is allang niet meer het belangrijkste bij communicatie via het internet. Dus sloop en nieuwbouw is de enige weg. Creatief Beheer heeft de website de laatste jaren gebruikt voor haar communicatie. Echter het merendeel (90%) van de communicatie van Creatief Beheer gaat buiten de website om. Via sociale media en andere websites.

Tegelijkertijd beheert Antenne Rotterdam een groot archief, het is een soort logboek van 10 jaar Rotterdam op sociaal en cultureel gebied. We hebben zitten broeden op een strategie waarbij we de content behouden en de ‘state of the art’ van het internet kunnen benutten. Het beste van twee werelden zogezegd.

Dit is volgens ons mogelijk door het verhaal als basis te kiezen. Verhalen namelijk zijn wat ons mensen bindt.

De onderliggende doelstelling van Antenne Rotterdam was ooit.

‘Bij Antenne gaat het om het zichtbaar maken en communiceren van de culturele dimensie van de stad. Het is nog maar het begin, maar hier moet je dingen kunnen lezen en zien over Rotterdam, die je elders niet vindt. Locaal georiënteerd, maar toch internationaal interessant...’ 27 november 2005

Deze doelstelling is nog steeds relevant, zou hem nu iets anders stellen:

‘het zichtbaar maken van de culturele dimensie (in de breedste zin) van de stad door het vertellen van verhalen. Het is nog maar het begin, maar ergens moet je dingen kunnen lezen en zien over Rotterdam, die je elders niet vindt. Antenne Rotterdam wijst de weg; locaal geworteld en internationaal georiënteerd’

Dus net als in 2005 willen we als Antenne Rotterdam weer een nieuwe uitdaging en richting, waar we zeker 10 jaar mee vooruit kunnen. Dat is spannend en uitdagend; het creëren van een internetomgeving, die puur door verhalen aan elkaar hangt; echte verhalen van echte mensen…geen algoritmes…dat is de uitdaging.

Een verhaal kent een verleden, heden en toekomst en verbindt mensen, dingen, feiten en ideeën met elkaar. Grammatica is in feite het analoge algoritme en mensen de motor van de site omdat ze onderdeel zijn van hun eigen verhaal. Dit is niet iets wat je kunt ontwerpen, we gaan het gedurende het jaar bouwen en laten groeien. De methode van Creatief Beheer van mensen verbinden en samen leren tijdens het werk is natuurlijk ook toepasbaar op internet. De tijd is daar om Antenne Rotterdam uit haar winterslaap te doen ontwaken. De verhalen op een andere manier te gaan vertellen en om te vormen tot iets dat toekomst heeft. We starten deze nieuwe internetstrategie op met een blogsite van Dokter Biemans, die het waarom, hoe en wat zal vertellen de start met het aan elkaar knopen van mensen, zaken en ideeën. Daarnaast bouwen we hier geleidelijk de nieuwe Creatief Beheer site als communicatieve ondersteuning van de praktijk.

'Een verhaal heeft een vertrekpunt een serie gebeurtenissen en een einde. Daarin bevindt of verstopt zich een boodschap; de betekenis, die wij eraan geven. Een verhaal heeft ook altijd een zender en ontvanger; samen een verhaal maken is dus zenden en ontvangen. Verhalen hebben karakters nodig, spelers, onderwerpen. Op deze manier verbinden ze mensen, omgeving en betekenis.'

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page