October 18, 2019

July 8, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Stadsgeneeskunde in de praktijk

October 30, 2018

 

 

Je wilde jezelf weer eens interviewen ?

Zeker wel, er is veel gebeurd en eigenlijk is het voor mezelf nu ook pas duidelijk welke kant het precies opgaat. In zo’n zelfinterview kan ik alles goed uitleggen. We staan als Creatief Beheer voor een volgende fase, waarin we al onze kennis, kunde en netwerk opgebouwd in onze 15 jarige praktijk op een structurele manier kunnen doorontwikkelen.

 

Leg uit ?

Ons beroep op het Right to Challenge werd eind vorig jaar positief ontvangen door gebiedsorganisatie en het gemeentelijk Right to Challenge platform. Dit Challenge-traject heeft in mijn ogen een hele goede uitkomst opgeleverd. 

Voor hetzelfde bedrag wat er nu ook aan uitgegeven wordt gaan wij het opruimen en groenonderhoud van een aantal parken en pleinen in Rotterdam. In West is dat Park 1943 in Tussendijken en op Zuid is dat het Oleanderplein, Speeltuin de Regenboog in Bloemhof, binnenterrein de Arend in de Afrikaanderwijk en het Jalonplein in Wijk Feijenoord.

De meerwaarde ligt in de uitvoering door de participatieve arbeid van deelnemers aan dit traject zo gezond mogelijk vorm te geven. In plaats van zo goedkoop en efficiënt mogelijke arbeid wordt de arbeid het middel waar mensen zowel zichzelf als de wijk mee kunnen verbeteren. Een verbindende activiteit in het publieke domein.

We weten dat buitenwerken in het groen gezond is en opruimen in het groen dus ook. Groene wijken zijn ook nog eens beduidend gezonder voor bewoners. Eigenlik is dit dus het gezondste werk dat bestaat en ook nog eens het nuttigste. Want minder zwerfvuil en meer groen zijn al jaren de grootste wensen van bewoners als het gaat over de directe leefomgeving. Door dit werk op een gezonde manier vorm te geven samen met deelnemers, ons woord voor vrijwilligers, biedt je mensen een effectief gezondheidstraject (preventie en therapie) in de wijk.

Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken, dat als we dit goed organiseren, de effecten op de gezondheid vergelijkbaar zijn of zelfs beter dan van bestaande individuele interventies (voorlichting en therapie). Daarnaast kan het ook medicatie vervangen of verminderen. We hebben nu dus precies de juiste opdracht waarmee we kunnen aantonen dat dit werkt. Plots is de oplossing aantrekkelijk en tastbaar voor zowat iedereen. Kijk en dat verraste me toch wel, dat het eigenlijk zo simpel is.

Er zijn meerdere wegen naar Rome, maar om er te komen heb je een begaanbare weg nodig. Deze weg is begaanbaar omdat je er samen aan werkt en omdat het directe resultaat van de aanpak vaststaat: schoon en groen. Door win-win situaties in ketens te benutten ontstaat gestaag een laagdrempelig gezondheidstraject in de wijk gekoppeld aan maatschappelijke ondersteuning en betaald door het dagelijks onderhoud.

 

Dus eigenlijk heeft de gemeente je geholpen?

Natuurlijk we hebben hetzelfde doel; een groene en schone wijk. Verschillende posities en visies botsen sowieso maar kunnen ook tot een betere uitvoering leiden als het constructief door partijen wordt opgepakt. En dat is gebeurd. Uiteindelijk gaat het erom hoe je ‘iets vorm geeft’ in de praktijk en of ‘het werkt’. En daar heb je in dit geval alle partijen bij nodig.

Als je wilt samenwerken is het begrijpen van andermans zienswijze van cruciaal belang. Je hoeft het niet perse met elkaar eens te zijn. Juist de praktische insteek en een gemeenschappelijke doelstelling aangaande praktische zaken werkt hier veel beter. Het gaat dan over de dingen waar je het samen wel over eens bent. We zien het Right to Challenge liever als een recht om samen te werken dan als een recht om de gemeente uit te dagen.

Dit zijn allemaal dingen waarvan ik achteraf denk, logisch, maar toch zag ik het pas in het proces. Dit was nota bene het idee waarmee we ooit starten, de onderhoudspraktijk omtoveren tot een investering in volksgezondheid. En nu kunnen we het laten zien.

 

Dat is wat je stadsgeneeskunde noemt?

Ja, stadsgeneeskunde is de omgeving van mensen op sociaal, mentaal en fysiek gebied optimaliseren, zodat negatieve effecten op gezondheidsgebied zoveel mogelijk worden geneutraliseerd. Mensen zijn sociale wezens en op alle mogelijke manieren afhankelijk van elkaar en hun omgeving in de meest