top of page

We hebben getekend, het is officieel !

Woensdag 19 december hebben we in de Groene Passage het onderhoudscontract getekend met de gemeente voor twee trajecten ‘stadsgeneeskunde in de praktijk’. Eentje op Rotterdam Zuid (Feijenoord) en eentje in Rotterdam West (Bospolder Tussendijken).

Contract Zuid met Ferdi van de werf (gebiedsregisseur), Arno Struik (programma schoon) en Ines Balkema (platform right to challenge) kijkt toe.

Contract West met Eduard van Brakel (stadsbeheer) en Monique van Hoof (manager gebied)

Het doel van stadsgeneeskunde is een gezondere samenleving en de weg erheen is de onderhoudspraktijk hiervoor te gebruiken. Het is nu dus gelukt een methodische basis te leggen voor een duurzaam investeringstraject in volksgezondheid op wijk niveau.

Een van deze uitgangspunten was dat de financiering structureel dient te zijn en dat is het geval omdat dagelijks onderhoud behoort tot de kerntaak en verantwoordelijkheid van iedere gemeente en gemeenschap. Alle tijdelijke projecten van de afgelopen 15 jaar waren nodig om onze methode te kunnen ontwikkelen maar deze projecten die soms wel 10 jaar duurden eindigden altijd in frustratie omdat we noodgedwongen moesten stoppen ook al was het project succesvol. Het waren immers tijdelijke terreinen en tijdelijke budgetten. Ondertussen weten we wat wel en niet werkt en waarbij de opdracht, de structuur en regels het substraat vormen voor het groeien en bloeien van de menselijke interactie.

Het hele gezelschap inclusief gasten uit Nijmegen feestelijk ondertekenen met taart in de Groene Passage :)

Groen, Gezond en Gezellig

Voorheen omschreven we ons doel als ‘groen en kindvriendelijk’ omdat de grootste prioriteit en het grootste rendement ligt bij het gezond opgroeien van kinderen in de wijk. Dit hebben we veranderd in ‘groen, gezond en gezellig’ omdat dit de positieve inclusieve variant is van schoon, heel en veilig en een appel doet op iedereen. We zijn immers allemaal verantwoordelijk voor een gezonde, groene leefomgeving en het gezond opgroeien van onze kinderen.

De begaanbare weg

Ons contract is een overeenkomst voor drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging bij succes. Dat geeft tijd, ruimte en garantie voor iedereen. Stadsgeneeskunde staat voor niet-medische oplossingen van medische problemen in de preventieve sfeer op wijkniveau. Dit vanwege het simpele feit dat de meeste ziektes vele oorzaken en gevolgen hebben en ze dus niet enkel en alleen medisch zijn op te lossen of te voorkomen.

We hebben een begaanbare weg gevonden samen met de gemeente Rotterdam om dit structureel te kunnen laten doorgroeien in de lopende praktijk. We nemen in 2019 op een aantal plekken officieel het dagelijks onderhoud over voor het geld dat er nu al aan uitgegeven wordt. Deze officiële status is belangrijk omdat we een duurzaam lange termijn aanpak willen realiseren zonder de angst te moeten stoppen omdat het ‘tijdelijk’ is.

Maatschappelijk rendement

Gezondheid en ziekte zijn leidend in de analyse van het maatschappelijk rendement. Veel van deze effecten zijn goed onderzocht en met impactberekeningen kun je het maatschappelijk rendement berekenen. De berekeningen die we hebben gedaan (Proefpark de Punt met de TEEB) laten een hoog maatschappelijk rendement zien van 200 %.

De getallen spreken voor zich. Voor de wijk als geheel zijn de effecten van groen op de gezondheid groot. In groene wijken zijn 30% minder depressieve klachten en is er 15% minder overgewicht, ook de huizenprijzen liggen 10% tot 30% hoger. Vooral voor kinderen is het van wezenlijk belang om in een groene omgeving buiten te kunnen spelen. Het vermindert o.a. allergie, gedragsstoornissen, overgewicht, het voorkomt oogproblemen en stimuleert de fijne motorische ontwikkeling.

Onze huidige levensstijl is op afstand de grootste risicofactor op het gebied van de volksgezondheid, ongezond eten, weinig bewegen, stress en eenzaamheid. Deze levensstijl is natuurlijk een gevolg van onze welvaart en consumptiemaatschappij en is zowel op individueel niveau en op systeemniveau te benaderen. Het spreekt voor zich dat de laatste strategie duurzamer zal zijn. Juist het dagelijks onderhoud heeft de potentie op systeembasis de leefomgeving in een wijk op mentaal, sociaal en fysiek niveau te verbeteren. Het is een noodzakelijke systeemschakel voor een inclusieve samenleving waarbij solidariteit en meedoen een vanzelfsprekendheid is.

Vandaar onze vreugde over het resultaat van deze Challenge, het kan de kiem worden van iets heel moois.

Prettige Feestdagen en een Groen, Gezond en Gezellig 2019!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page