top of page

Afscheid van Proefpark de Punt


Eind dit jaar gaat het dan echt gebeuren: na 15 jaar komt er een einde aan Proefpark de Punt: the Hudsons are coming! In die tijd is door Creatief beheer in samenwerking met bewoners ontwikkelde plek gegroeid tot cultureel, sociaal en ecologisch erfgoed dat veel mensen (en dieren) in de wijk geraakt en gevormd heeft. Dit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan en vraagt om een waardig afscheid.

Er zijn belangrijke lessen te leren van het Proefpark over de samenhang tussen ecologische diversiteit, welzijn van bewoners (stadsgeneeskunde), klimaatadaptatie en modern groenbeheer in samenwerking met de natuur. En over hoe dit soort plekken echt integrale meerwaarde opleveren. Waar het enigszins monoculturele ontwerp en beplanting op het naastgelegen Dakpark leidt tot verschraling en (konijnen)plagen zie je dat het robuuste ecosysteem van het met-de-natuur-laisser-faire groen- en sociaal beheer van het Proefpark leidt tot zelforganisatie (van mens en natuur) en soortenrijkdom. Ga maar na, meer insecten bij de nationale bijentelling, de grootste mussenkolonie van de stad: Het Proefpark de Punt laat de toekomst zien van een Nieuwe Rotterdamse Stijl die -in plaats van esthetische vormwil en de dominantie van de mens over de natuur- laat zien hoe mensen samen met andere soorten op de aarde kunnen co-existeren.


Zei hier de video van het informele afscheidsfeestje

De geschiedenis van het Proefpark vanaf 2004 is terug te volgen op deze website http://www.proefparkdepunt.nl

Creatief Beheer is via het Right to Challenge samen met de gemeente Rotterdam een stadsgeneeskunde programma gestart (1 jan 2019) in Bospolder met de naam Groen, Gezond en Gezellig. We geven dit in de praktijk vorm samen met WMO RADAR, gemeentelijke clusters, GGD Rotterdam en tal van wijkorganisaties.

Dit houdt in dat we de taak van de gemeente op het gebied van schoon en groen (opruimen en tuinieren) op een participatieve manier organiseren en uitvoeren die zowel gezond is voor participanten (deelnemers) en de wijk als geheel. We doen nu het dagelijks onderhoud in Park 1943 en we willen dit gebied in 2020 gestaag wijkbreed uitbreiden.Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page