top of page

#creatiefbeheer


Zoals ik in mijn vorige blog schreef zijn wij als Creatief Beheer ook met een marathon bezig. We hebben ons 14 jaar geleden een doel gesteld. Inmiddels zijn we aanbeland bij de laatste kilometers; het zichtbaar, meetbaar en schaalbaar maken van onze aanpak. En hier kunnen we alle hulp gebruiken!

We starten dit jaar in 8 wijken een Tuinmanfonds, sommige zijn al gevuld, sommige hebben nog onvoldoende financiering. De komende weken bereiden we onze website en praktijk voor op de te ontwikkelen Tuinmanmonitor en de onderliggende software, die we de ‘fountainhead’ hebben gedoopt. Dit doen we door het opstarten van een sociale mediafeed onder de hashtag #creatiefbeheer en via de facebookpagina van Creatief Beheer. Deze wordt via een applicatie doorgesluisd naar onze mediaplaza. Op deze manier kunnen we dagelijks bijhouden, waar en hoe gewerkt wordt, wat is gedaan en door wie. Iedereen kan meedoen! Alles wat je plaats op twitter en instagram onder #creatiefbeheer verschijnt op deze pagina. Voor facebook gebruiken we de Creatief Beheer pagina.

We testen het liefste real-time real-life dus vanaf heden gaan we oefenen met de #creatiefbeheer. Bullshit verwijderen of blokkeren we uiteraard. Doel is om zo gestaag week in week uit zichtbaar te maken, wat we als Tuinmannen(m/v) doen, hoe het eruit ziet, wie er allemaal meedoen en wat mensen erover te zeggen hebben.

Dit wordt dan gekoppeld aan de geldstromen binnen het Tuinmanfonds en alles wordt transparant en voor iedereen te volgen. Dus we gaan eerst goed testen om zo stap voor stap het onderliggende systeem/software te kunnen ontwikkelen. We waarderen het dus enorm als u #creatiefbeheer gebruikt om te posten over onze projecten in de Rotterdamse wijken.

Wordt vervolgd

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page