top of page

Voortgang Tuinmanmonitor


Deze week hebben we ons plan gedeeld op Citylab010 en hieraan verbonden hebben we een subsidie aangevraagd bij de gemeente Rotterdam voor de uitwerking en realisatie van het technische gedeelte van de Tuinmanmonitor. Hier kunnen we als Creatief Beheer momenteel geen extra geld voor vrijmaken en zoeken dus investeerders. In onze optiek is de gemeente Rotterdam in deze fase de belangrijkste, omdat de gemeente op afstand de grootste baathouder is. Immers het gaat om het gezonder maken van ons publiek domein. Dit is de kerntaak van de overheid, omdat het werkveld van de monitor 'het dagelijks onderhoud en zorg' is op wijkniveau (gebiedsgericht integraal en decentraal werken).

We hopen dan ook van harte dat onze aanvraag wordt gehonoreerd. Maar dit is slechts de helft van het verhaal. Het andere gaat over het idee achter de monitor en de aanpak van Creatief Beheer. Dit is in essentie een koppeling van het digitale domein via mensen aan het analoge domein (de alledaagse werkelijkheid) dit wordt vervolgens gekoppeld aan een doelstelling groene en kindvriendelijke wijken (kleinste gemeenschappelijke deler), inzet en geldstromen. Dit alles bij elkaar maakt het tot een ideaal investeringsfonds met uitvoering(!) waaraan werkelijk iedereen en alles kan meedoen.

Dit deel van het verhaal is heel goed te financieren met een investeringsmodel dat het verwachte (op basis van onderzoek) maatschappelijk rendement kapitaliseert (social impact bond). Alles wordt immers gemeten, zichtbaar gemaakt en gecontroleerd.

Wij (TOPFLOOR) vinden het belangrijk dit autonome, decentrale platform te ontwikkelen samen met alle gebruikers. De gemeente is hier de eerst aansprakelijke, we kunnen dit niet zonder de gemeente, omdat zij verantwoordelijk zijn voor ons publiek domein. Dit betekent dat het meedoen en denken van ambtenaren bij de realisatie vele malen belangrijker is voor het welslagen dan het eventuele subsidiegeld.

Dit SCRUMtraject, het verzamelen van gebruikersverhalen, vergt veel communicatie en coordinatie, zonder wil is hier ook geen weg. Het gaat bij de gebruikers verhalen over wat een gebruiker ermee wil en wat hij ervan verwacht. Dit is in dit geval een zeer brede groep met veel verschillende invalshoeken. Creatief Beheer (sturing en opleiding), Tuinmannen(m/v) (rol, gebruik en ruimte) participanten (eigen ontwikkeling) wetenschappers (onderzoekinstrument), beleidsmakers (decentrale sturing en betrouwbaarheid), uitvoerders (samenwerking), bestuurders (verantwoordelijkheid en risico), belastingsdienst (certificatie), bewoners (wensen en mogelijkheden), investeerders (rendement), e.a. Dit is een globale opsomming, dit proces (SCRUM) gaat gerund worden door Arie van Baarle van User Advocate en hierbij wordt door een technisch team, de gebruikersverhalen vertaald naar noodzakelijke software. Deze wordt in eerste instantie gezocht en als het niet bestaat maken we het. Als we scherper op ons netvlies hebben, wat er precies nodig is, maken we een werkende testversie en kunnen we starten met meten en verbeteren in de uitvoering. Dit maakt het eenvoudiger structurele investeerders (lange termijn) aan de monitor en het fonds te binden.

Het gehele proces hebben we begin dit jaar opgestart met de metamorfose van Antenne Rotterdam. De concrete oplossing van de monitor vonden we bij toeval (zoals meestal) door twee internettechnieken om te draaien (sociale media en blockchaintechnologie) en deze twee te combineren in een functioneel nieuw platform. Zo ergens rond de Rotterdam Marathon ontdekten we dat. Vandaar mijn column 'de laatste kilometers'.

Hieruit volgde de strategie van de monitor. We zijn toen direct met social mediafeeds gaan experimenteren als input. Dit hebben we weer in onze praktijk geoefend. Het werkt vrij aardig, maar ieder sociaal mediapodium is anders in het gebruik. Bij twitter werkt de hashtagstrategie het best. Er is inmiddels een heel systeem van hashtags die naar verschilende projecten gaan. Bij instagram leek het ook te werken, maar nu blijkt dat instagram deze vorm van feeds niet structureel toestaat. Instagram werkt alleen via personal feeds (afzender). Facebook lukt ook niet met hashtags en hier gebruiken we pagina’s voor de feed. Dus we passen ons momenteel aan aan de gebruiksvoorwaarden van de verschillende sociale mediaplatforms.

Bij twitter werken we via hashtags #creatiefbeheer #stadsgeneeskunde (bibliotheek) #tmproject. Bij facebook werken we met pagina’s Creatief Beheer, Tuinman in Schiedam, Tuinman in Noord, e.d. als feed. Bij instagram dus met personal feeds.

Inmiddels hebben we dus al heel wat ontdekt en we hebben nu de globale basisstructuur van de nieuwe webomgeving in ons hoofd. We hebben een bouwplan, waarbij we uitgaan van een gebouw. Een van onze architecten Irini Xanthopoulou bouwt de website dan ook. Het wordt wel een typisch gebouw, want internet maakt veel mogelijk. Het beste is het te begrijpen, door het te vergelijken met een huis in je droom. Het heeft deuren, kamers, gangen en een dak, maar de verbindingen zijn vaak raar; je komt bijv. via een kast in een ander huis, dat dan later hetzelfde blijkt.

Een kamer is ons huis gaat er ongeveer zo uitzien met in de linkercolumn de mensen en activiteiten: 'de socialfeed' (in dit geval #groenschoolplein) in het midden de 'harde informatie' van Creatief Beheer (inrichting) en rechts advertenties (uitgang) die verwijzen naar andere delen van hetzelfde verhaal (verhaallijn is hier richtinggevend). We willen dan ook geen ‘echte advertenties’ op de site. Dit past niet bij de bedrijfsfilosofie van Antenne Rotterdam, die advertenties als een niet duurzaam verdienmodel ziet.

Wie nu onze nieuwe webomgeving bezoekt, bezoekt een huis dat ze aan het verbouwen zijn. Soms werkt iets niet, zijn de verbindingen verkeerd of zijn er hele kamers ontoegankelijk voor een periode. Je kan ook spontaan zelf meebouwen, zolang je niet aan de dragende structuren komt (principes en doelstelling) juichen we dat juist toe. Straks met de blockchain technologie worden deze dragende structuren in beton gegoten, in dit geval internetbeton.

Ik zal hier als Dokter Biemans regelmatig verslag doen over de voortgang. Een ding kan ik al voorspellen; het wordt een vrolijke leerzame tocht. Want een heel belangrijk principe van ons is, als je niet geniet van het spel, kan het niet gespeeld worden.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page