top of page

De sociale wederopbouw van Rotterdam Deel 1: Ga terug naar Start


Een essay in zeven delen

Het gaat goed met Rotterdam. We worden opgemerkt, we zijn hip en trendy, mensen willen hier wonen. Maar het gaat niet met alle Rotterdammers goed. In het jaarlijkse onderzoek door de Atlas voor Gemeenten staat Rotterdam dit jaar bovenaan als gemeente met het grootste aantal ongelukkige inwoners. Vreemd: je zou verwachten dat nu de economie weer aantrekt alle Rotterdammers daar een graantje van mee zouden mogen pikken. Want een stad als Rotterdam is toch van alle Rotterdammers en niet alleen diegenen die het financieel goed voor elkaar hebben?

En tóch gebeurt het niet. Terwijl het zo simpel te regelen is… Je moet alleen wél weten hoe en het dan natuurlijk ook nog dóen.

Creatief Beheer werkt al 15 jaar aan een methode van gedeelde solidariteit aan de basis in de Rotterdamse volkswijken. We ontdekten dat het eenvoudiger is dan wij dachten om ook arme en ongelukkige Rotterdammers te laten profiteren van het succes van deze stad. Terwijl zij daar tegelijkertijd zelf flink aan bijdragen. Dat is stadsgeneeskunde !

Voor wie het naadje van de kous wil weten volgt hier een essay in zeven delen. Dokter Biemans – die het vreselijk druk heeft – neemt de tijd om nog één keer gratis en geheel vrijblijvend uit te leggen hoe de vork in de staal zit. Doe er uw voordeel mee!

Deel 1: Ga terug naar Start

Wat is de zin van ons bestaan ? Wie ben ik ? Wat is nu werkelijk belangrijk ? Waar is het uiteindelijk allemaal om begonnen?

Dit zijn vragen, die steeds weer opduiken in dagelijkse werksituaties, maar die vaak worden afgedaan met ‘te algemeen voor de situatie’. Als we het hebben over ‘onderhoud van de buitenruimte’ moet er niet gezeurd gaan worden over existentiële zaken. ‘Bidden doe je in de kerk, en filosofeer er maar op los in het café, maar hier moet gewoon gewerkt worden’. Met andere woorden in de dagelijkse praktijk worden deze vragen gezien als irrelevant en irritant: ‘daar gaat het hier niet om’.

Toch worstelt ieder mens met deze kwesties en zouden juist deze vragen aan de basis van iedere praktijk moeten liggen. Het zijn helaas vragen die net zo vaak gesteld worden als dat ze onbeantwoord blijven. Pas als we er écht over gaan nadenken, zien we in dat veel van onze dagelijkse handelingen absurd zijn. Maar ja, ‘zo doen we dat nu eenmaal’, dus zo blijven we dat doen.

Laten we even teruggaan naar dat onderhoud van de buitenruimte. Wat is hier nu werkelijk belangrijk ? Een multiple-choice vraag:

A) de opdrachtgever tevreden houden

B) alles wordt schoon, heel en veilig

C) het moet meer opleveren dan het kost

D) mensen moeten betrokken worden bij hun omgeving en hier ook zelf zorg voor dragen

Welk antwoord zou u kiezen? Of weet u een beter antwoord? Een goed antwoord is natuurlijk de grootste vijand van een beter antwoord hier. Voor alle antwoorden valt wat te zeggen, maar het gaat erom dat we het beste antwoord vinden.

Wat mij betreft is dat antwoord C). Het is belangrijk dat het dagelijks onderhoud van onze buitenruimte op de lange termijn meer oplevert dan het kost. Antwoord A, B en D kunnen alle drie het resultaat zijn van antwoord C, maar antwoord C volgt niet automatisch uit A, B en D. Laten we antwoord C eens nader bekijken. Dit antwoord bestaat uit drie delen, een gebod (‘het moet’), een richting (‘meer opleveren’) en een afweging (kosten versus baten).

De eerste twee termen zijn redelijk eenduidig, maar de laatste verhult het werkelijke antwoord als je er beter naar kijkt. Dus wat zijn de kosten en wat zijn de baten van het onderhoud van onze buitenruimte? Dit is een typisch brainstormmoment met post-it briefjes op een bord. Wat is nu belangrijk als we alle briefjes hebben? Hoe kunnen we ze met elkaar verbinden zodat we de kosten en baten kunnen meten en vergelijken in een balans? En hoe krijgen we die balans positief?

We komen terug op deze balans in deel 5: Richt je aandacht.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page