top of page

Stadsgeneeskunde in de Praktijk


In beweging komen door in de tuin te werken, aandacht geven aan je omgeving, omringd zijn door buren die je kent en waar je mee optrekt …. dat is hartstikke gezond. De getallen spreken voor zich. In groene wijken is 30% van de mensen minder depressief, 15% heeft minder overgewicht en de huizenprijzen liggen 10% tot 30% hoger. Vooral voor kinderen is het van wezenlijk belang om in een groene omgeving buiten te kunnen spelen. Het vermindert allergie, gedragsstoornissen, overgewicht, het voorkomt oogproblemen en stimuleert de fijne motorische ontwikkeling.

Het moge duidelijk zijn: schoon, heel en veilig is belangrijk, maar groen, gezond en gezellig is nog veel belangrijker. Hierdoor ontstaat een intrinsieke positieve feedback voor iedereen die hieraan bijdraagt en dat is precies wat we met zijn allen willen.

Creatief Beheer maakt sinds 2002 wijken groen en kindvriendelijk op een geheel nieuwe en zeer effectieve wijze. We werken hierbij sinds 2011 met een nieuwe beroepsgroep in de openbare ruimte, de Tuinman(m/v). Dit is een onafhankelijke vakman in het groen, die samen met deelnemers (vrijwilligers, participanten, stagiaires) het dagelijks groenonderhoud en welzijn op een gezonde wederkerige manier organiseert. Door te werken met een fondsvorm (Tuinmanfonds) is het mogelijk traditionele kostenposten op dit gebied om te vormen tot investeringsmogelijkheid. Met de natuur als onze grootste leer- en heelmeester.

Waarom doen we dit niet allang?

Omdat we de kans nog niet gekregen hebben. Onze praktijk betekent een duidelijke trendbreuk met de lopende onderhoud- en welzijnspraktijk. Zowel het fysieke als het sociale domein wordt via aanbestedingen van 4 jaar verdeeld tussen organisaties, die een bestek uitvoeren. Dit geeft een absolute scheiding tussen fysiek en sociaal en een rigiditeit in de uitvoering en dat is nu juist de oorzaak waardoor de nieuwe integrale praktijk niet van de grond kan komen. Want al het geld en opdrachten zijn al vergeven. Volgens de oude richtlijnen.

Dit is waar we met Creatief Beheer steeds tegenaan lopen: een soort koudwatervrees bij beleidsmakers waardoor we onze aanpak niet verder kunnen ontwikkelen. En dat terwijl de stad en haar bewoners er zoveel baat bij zouden kunnen hebben. We hebben onze aanpak uitvoerig getest in allerlei projecten, situaties en met heel veel maatschappelijke partners. Nu zijn we klaar voor een stadsbrede implementatie. Om te kunnen bewijzen dat onze aanpak werkt – en dat kan alleen als we echt aan de slag kunnen - zijn we genoodzaakt de gemeente op dit punt samen met bewoners/burgers uit te dagen. Om reden dat het anders simpelweg nooit gaat gebeuren.

We vragen daarom aan iedereen die dit ondersteunt of die een CB-traject in eigen wijk wil deze petitie te tekenen. We waarderen het als u ook anderen hiervan op de hoogte stelt. Alvast bedankt!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page