top of page

Rattencampagne Oktober update


We zijn nu 4 weken actief in de Afrikaanderwijk, waarbij we drie dagen in de week met vrijwilligers extra schoonmaken en met bewoners in gesprek gaan. We hebben visitekaartjes geprint met het webadres en een speciale pet ontworpen. Daarnaast hebben we op 6 oktober een vangactie met honden en fret uitgevoerd. We hebben contact gezocht met de meeste organsaties en de scholen in de wijk ter voorbereiding van de activiteiten volgende maand.

We hebben een internetdomein geopend: rattenparadijs.nl. Hierop staat informatie over het project, een rattenforum waar mensen kunnen posten en reageren. Op facebook hebben we een pagina geopend ter ondersteuning van de communicatie.

Er is inmiddels ook een kaart online van de Afrikaanderwijk waarop aangegeven is waar ratten zijn gesignaleerd of voedsel wordt gedropt.

We zijn drie keer in de media geweest donderdag 12 oktober bij Radio Rijnmond in de middag. Zondag 22 oktober op Radio 1 bij vroege vogels en woensdag 25 oktober op Radio 1.

De voorlopige conclusies zijn dat we de indruk hebben dat er wat minder ratten zijn en/of dat de ratten zich verschansen op terreinen waar ze ‘veilig zitten’ en moeilijk zijn te pakken. De wijk oogt vrij schoon, echter op bepaalde plekken wordt nog steeds hardnekkig afval gedropt.

Ook hebben we her en der dode ratten aangetroffen, hetgeen misschien duidt op het gebruik van vergif. Binnenkort hebben we een overleg met de gemeente om informatie uit te wisselen en zo een beter beeld te krijgen van wat er allemaal is gebeurd en wat hun indruk is over de hoeveelheid ratten in de wijk.

Wij houden u op de hoogte!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page