top of page

Het Nieuwe Blauw


Rendementsschema Tuinmanfonds (Mensen, Missie en Methode)

In ons vorige interview had ik het over ‘het nieuwe blauw’ en eerlijk gezegd is dat precies wat er nodig is.

Wil je dan nog een keer uitleggen wat je er precies mee bedoeld?

Het is het makkelijkst te begrijpen door het woord blauw te vervangen door normaal. Je krijgt dan het oude ‘normaal’ versus het nieuwe ‘normaal’.

Waarom noem je het dan niet het nieuwe normaal ?

Omdat normaal een veel te vaag begrip is, dat voor iedereen anders is en dus niet te gebruiken. Blauw is blauw of het nu nieuw of oud is en dat geldt dus niet voor normaal. Het gaat hier om een nieuwe standaard (een nieuw normaal) maar wel specifiek en binnen een vastgesteld kader. Het oude blauw blijft ook nodig waar het goed en effectief werkt. Het nieuwe blauw zorgt ervoor dat het oude blauw dan ook weer effectiever wordt en omgekeerd maakt dit het ‘nieuwe blauw’ weer beter. Dit soort redenaties met het woord normaal zijn lastig, gezien ook de politieke populaire betekenis van het begrip.

Een nieuwe standaard, hoe ziet die eruit ?

Allereerst gaat het over ons publieke domein en specifieker het onderhoud en zorg/welzijn daarin. Het is dus een diffuus maar cruciaal gebied dat nu eigenlijk in beleid niet bestaat. Het ‘oude blauw’ onttrekt het aan het gezicht. De praktijk is nu gesplitst in een sociaal (welzijn/zorg) en fysiek domein (onderhoud) en deze beiden worden benaderd als kostenposten. Dat wil zeggen zo efficiënt mogelijk want het ‘kost’ immers geld en ‘levert’ niets op. Dat klopt omdat het verbindende domein waarin het wel zou opleveren gewoonweg niet bestaat in het ‘oude blauw’. In beleidskringen wordt volop over participatie, cocreatie, integrale samenwerking gesproken, maar dat kan helemaal nooit als niet ook de uitvoeringspraktijk veranderd.

Hier dient een nieuwe standaard te komen waarbij integraal wordt gestuurd op een zodanige manier waarbij deeltargets (schoon, heel en veilig, participatie, integratie) de overstijgende rendementtargets (gezonde leefomgeving, stadsnatuur, e.a.) versterken. Het geheel is meer dan de som der delen.

Hoe verander je dat dan ?

Dat is dus het lastige en dat kan niet zonder het ‘nieuwe blauw’. De gezamenlijke verantwoordelijkheid, typisch een kwaliteit van ons publieke (gezamenlijk) domein is nu opgesplitst in deelverantwoordelijkheden. Iedereen is nu bezig met zijn of haar deelverantwoordelijkheid gekoppeld aan deeltargets. De eindverantwoordelijkheid zit ingebakken in het systeem dat ervan uitgaat dat als alle deeltargets worden gehaald het totale resultaat ook het beste is. Dat is natuurlijk een sprookje waar bijna niemand meer in gelooft, maar waar het hele beleid nog wel op gestoeld is. In feite loopt iedereen hier nu tegenaan, zowel de behoudzuchtigen als de vernieuwers.

Wat je ook verzint in beleid het oude is uitgewerkt en het nieuwe kan niet ontwikkelen. Met het ‘nieuwe blauw’ zijn zowel behoudzuchtigen als vernieuwers gebaat en dat is het sterke aan de aanpak. Het ‘oude blauw’ wordt nieuw leven ingeblazen en het ‘nieuwe blauw’ kan ontwikkelen. De twee versterken elkaar, vandaar onze Challenge en petitie voor een ‘zuiver traject’ stadsgeneeskunde. Want als het lukt in een wijk, werkt het in iedere wijk. Om het heel grof te zeggen: ‘nu werkt het nog in geen enkele wijk’. Alles staat of valt bij de juiste uitvoering en dat is waar wij ons de laatste 15 jaar mee bezig hebben gehouden.

Maar als het nu niet lukt ?

Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd, maar ik ben ervan overtuigd dat het werkt en een werkend idee is niet te stoppen. We hebben nu al een gemeente in het Oosten van het Land die met ons een ‘officieel traject’ stadsgeneeskunde gaat starten volgend jaar. Hier gaan we samen dit ‘nieuwe blauw’ vormgeven. We zijn daar natuurlijk heel blij mee, het heeft ook de nodige inspanning gekost om dit voor elkaar te krijgen. Maar goed, mijn grootste zorg is nu Rotterdam, hier hebben we alles ontdekt, ontwikkeld en we hebben hier een heel groot netwerk op alle niveaus. Het zou doodzonde zijn als we hier moeten stoppen en zonder een Challenge kunnen we niet door. Vandaar dat we de campagne ‘breng stadsgeneeskunde in de praktijk’ zijn gestart. We willen alle zeilen bijzetten zodat we volgend jaar in ieder geval in drie Rotterdamse wijken doorkunnen.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page