top of page

Politiek hoeft niet saai te zijn


Eigenlijk waren mijn vrouw en ik niet meer in de stemming. We hadden alle moed bijeengeraapt en net besloten dit jaar maar niet meer te stemmen. Wat je ook stemt er verandert toch niets. Vermoedelijk had ik uiteindelijk toch links gestemd omdat ik het beleid van de afgelopen jaren nogal asociaal vond. Dit was een heel ander Leefbaar Rotterdam College dan de eerste keer, dat was fris, dit was eigenlijk amateuristisch en reactionair.

Maar toen vroeg Jos mij en besloot hem toch te steunen als lijstduwer #14. Het is Jos in heel korte tijd gelukt een goede lijst samen te stellen met mensen, die er grosso modo net zo over denken. Niet links of rechts maar praktisch en lokaal. Als je door je oogharen kijkt is er namelijk iets heel anders aan de hand in Rotterdam dan waar ze het nu over hebben in de verkiezingsdebatten. Het gaat eigenlijk over de oude politiek en manier van doen versus de nieuwe politiek en hoe die eruit zou moeten zien. We zitten in transitie als stad en Rotterdam is hierin de voorloper denken wij. Wij is de evenknie van Stadsinitiatief op wijkniveau en bestaat al 4 jaar. We zijn hoe klein dan ook een duidelijke a-politieke politieke beweging die aan invloed wint.

Opkomstcijfers zijn niet voor niets zo laag… verkiezingen leven niet echt op straatniveau. Dit is niet de schuld van de burger, maar van de politiek zelf. De democratie is niet meer representatief (geen connectie burger) en burgers geloven het wel. Neem het Feyenoord City project, dat zich gedraagt als een (rijke) stad in een (arme) stad. Wij ‘gewone burgers’ hebben daar geen verstand van en hebben er dus ook geen invloed op. Als ik op twitter en facebook me kritisch opstel zijn er altijd wel een paar accounts, die me verwijten onzin uit te kramen en nergens verstand van te hebben. Andere argumenten hoor ik niet. Waar zijn onze anders zo kritische ‘stadsmakers’, we doen het doen samen. Wij krijgen er vooralsnog niet voor betaald. Onderwijl wordt heftig betoogd dat FC goed is voor de stad en bewoners. Als je tegen bent zou je de vooruitgang in de weg staan en Zuid geen dienst bewijzen! Dit is een waarschuwing (en een heftige) op basis van een verwachting! Deze verwachting wordt sinds de crisis door steeds meer experts in twijfel getrokken. Net zoals de Rotterdam wet overigens. Het is dus nogal stupide om na de crisis weer gewoon door te gaan of er niets is veranderd en te denken dat alles weer gewoon verder gaat zoals altijd. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen zou je denken.

Dit project gijzelt immers de gehele gebiedsontwikkeling linkeroever Maas om een heel erg duur voetbalstadion te realizeren, waar de supporters niet echt warm voor lopen. Dit wordt gebracht als noodzakelijke voorwaarde, dit is achterhaald en zelfs gevaarlijk. In New York bij de ontwikkeling van de Hudson oever (meer groen, meer levendigheid) doen ze het heel anders, organischer en in cocreatie Stakeholders. Geen wonder dat Goldman Sachs eens komt kijken of ze hier met hun truukjes wegkomen. We willen als stad iets dat niet kan en daarom moeten we deze trein stoppen voor het te laat is. We kunnen er van leren en het nu wel goed doen, vanuit een gedragen visie en een goede gebiedsontwikkeling onder regie gemeente, democratisch getoetst. Zoals het hoort volgens de wet!

Ook de eeuwige landelijke discussies die het politieke debat steeds naar moralisme en algemeenheden trekt helpt niet echt. Zo komt het dat we in Rotterdam als multiculturele internationale stad (om het woord wereldstad te vermijden) nog steeds praten over moslims alsof het ‘vreemden’ zijn. Er is heel veel gebeurd sindsdien en er zijn veel kansen voor praktische oplossingen op lokaal niveau. Dit is al ingewikkeld genoeg, is het niet beter dat wij lokaal voor goed onderwijs en goede levensomstandigheden voor onze bewoners zorgen. Dat helpt waarschijnlijk ook tegen het internationaal terrorisme, zij het druppelsgewijs, maar vele druppels maken een zee. Het zorgt in ieder geval voor een betere sfeer in de stad en meer respect voor elkaar.

Dit moest ik nog even kwijt als lijstduwer van lijst 16 Stadsinitiatief Rotterdam. Dus als u gaat stemmen op 21 maart denk dan even aan al die Rotterdammers, die zich dagelijks inzetten voor de stad. Verwacht geen wonderen, maar kies voor een degelijke principiële lokale partij, de weet ‘hoe de hazen hier lopen’. Een partij ook die de raad scherp houdt en de burger zoveel mogelijk wil laten meebeslissen over belangrijke zaken in deze stad.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page