February 17, 2020

January 17, 2020

October 18, 2019

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

Laat de stadsnatuur werken

June 28, 2019

Stadsnatuur is een ecologisch en sociaal samenspel. De natuurwaarde en de hieraan gerelateerde maatschappelijke waarde wordt bepaald door dit totale samenspel. De kwaliteit en de waarde van stadsnatuur wordt niet alleen bepaald door ‘het groen’, maar dus ook door het beheer; het ontwerp van de buitenruimte en het dagelijks onderhoud.

Als we de kwaliteit van de stadsnatuur willen verbeteren en hier de vruchten van plukken op het gebied van veiligheid, sociale cohesie, klimaat, milieu en gezondheid. Is er dus een verandering nodig van het stadsgroen zelf en dit kan alleen als we er anders mee omgaan. De basis hiervoor is een wederkerige relatie tussen natuur en stad: een situatie waarin niet wij de stadsnatuur beschermen, maar de stadsnatuur en wij beschermen elkaar.

Gekoppeld sociaal en ecologisch beheer van stadsnatuur zorgt voor een ecologisch sociaal evenwicht tussen de wensen van de natuur en de wensen van ons als hoofdbewoners. Het fijne is dat dit eenvoudiger is dan het lijkt, tenminste als we de (onze) natuur het werk laten doen. Inmiddels groeit de lijst van positieve effecten van stadsnatuur op velerlei gebied waaronder, gezondheid, vastgoedwaarde, veiligheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. De grootste uitdaging zit erin enerzijds mensen hiervan te bewust te maken en anderzijds onze beheersystemen hierop aan te passen. Voor de meeste stadsbew